Alma Median hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut Alma Median hallitukseen kahdeksaa jäsentä. Alma Median yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen voidaan valita maksimissaan yhdeksän jäsentä. Näin ollen Alma Median hallitukseen voitaisiin valita nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen lisäksi Kai Mäkelä, hän ehdottaa yhtiökokoukselle.

KTM, HTM Mäkelä (s.1947) omaa laajan kokemuksen media-alalta ja on Alma Mediassa suuri osakkeenomistaja.

Omien osakkeiden osto

Kai Mäkelä on ehdottanut Alma Media Oyj:lle omien osakkeiden osto -ohjelmaa. Ehdotuksen mukaan yhtiökokouksessa tulisi hankkia valtuutus maksimimäärälle omien osakkeiden ostoon. Alma Median hallituksen tehtävänä on toteuttaa sitten ostot lain mukaisesti.

“Omien osakkeiden osto ja osingon jako ovat verrannollisia toisiinsa. Omien osakkeiden osto on osakkeenomistajien kannalta verotehokkaampi tapa. Erityisen omien osakkeiden ostoja kannattaa käyttää, kun pörssikurssi on alhaalla”, Mäkelä sanoo.

Vaihtotarjous Talentumin osakkaille

Kai Mäkelä on ehdottanut, että Alma Median yhtiökokouksessa käsiteltäisiin Alma Median ja Talentum Oyj:n syvempää yhteistyötä.

Mäkelän ehdotuksen mukaan Talentumin osakkaille tehtäisiin vaihtotarjous, jossa yhdellä Alma Median osakkeella saisi kolme Talentumin osaketta. Vaihtosuhdetta voidaan Mäkelän mukaan yhtiökokouksessa myös muuttaa.

Jos Talentumin osakkaista vaihdon hyväksyy yli 50 prosenttia, syntyy Talentumista konserniyhtiö. Jos vaihdon hyväksyy yli 66,7 prosenttia, pystyy Alma Media käyttämään määräenemmistönä valtaa Talentumissa. Yhtiöiden fuusion edellytyksenä pitäisi yli 90 prosenttia Talentumin osakkeista hyväksyä vaihtotarjous.

On kuitenkin muistettava, että päätös mahdollisesta Alma Median ja Talentumin fuusiosta tehdään molempien yhtiöiden erillisissä yhtiökokouksissa.

“Alma Median ja Talentumin syvempi yhteistyö loisi vahvemman talousmedian. Tämä mahdollistaisi toiminnallisia säästöjä sekä edellytyksiä parempaan tuloksentekoon”, Mäkelä sanoo.

Alma Media Oyj:n yhtiökokous pidetään 11.3.2009.