Kokouksen koolle kutsuja Teuvo Salminen kertoo, että pila- ja karikatyyripiirtäjien joukossa on tunnettua tarvetta profiilinnostoon ja toivotaan alalle enemmän arvostusta. ”Järjestäytymisen tavoitteena on valvoa pila- ja karikatyyripiirtämisen alalla toimivien ammatinharjoittajien ja aktiiviharrastajien etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä, sekä alan tunnettavuutta ja arvostusta.”

Kokouksessa käytiin keskustelua eri vaihtoehdoista ja pohdittiin kuinka aktiivisesti yhdistystoimintaan liittyviä rutiineita jaksaisivat lukumääräisesti vähäiset pilapiirtäjät ja karikatyristit pyörittää. Kokous päätti perustaa pilapiirtäjien ja karikatyyripiirtäjien killan Grafia ry:n alaisuuteen.