Lisäksi kilpailussa jaettiin kaksi kunniamainintaa. Kunniamaininnan saivat Kirkkopalvelut ry:n Yhteisvastuukeräys 2008 ”Haluan töihin” ja ”Puhuva roskis” -kampanja, jonka toteutti Helsingin kaupungin rakennusvirasto.

Perämeren jätehuolto Oy:n toteuttamalla Jätteet jäkälään <>kampanjalla pyritään vaikuttamaan Lapin luonnon puhtaana pysymiseen. EU:n kaatopaikkadirektiivin myötä Lappiin jäi toimimaan vain kolme kaatopaikkaa, joista vielä yksi tullaan tulevaisuudessa lakkauttamaan. Näin ollen jätteitä joudutaan kuljettamaan jopa 600 kilometriä Pohjois-Lapista etelää kohden. Perämeren jätehuolto aloitti ensimmäisenä valistustyön tällä saralla. Valituskampanja on kestänyt nyt muutaman vuoden ja kampanjalla on saatu herätettyä kaikki Lapin jätehuollon ja ympäristöalan toimijat sekä Lapin ympäristökeskus miettimään jätteiden huoltoa ja siihen liittyviä jatkotoimenpiteitä.

Tuomaristo piti hanketta mittavana paikallisena hankkeena ja kiitti kampanjan selkeää kokonaissuunnitelmaa. Erityisansiona pidettiin myös sitä, että kampanjan on suunnitellut ja toteuttanut yksin Perämeren jätehuollon tiedottaja Tiina Nousiainen. Kampanjan tavoitteet, kohderyhmät ja keinot ja kanavat oli selkeästi määritelty ja tavoitteiden toteutumista seurattu pitkäjänteisesti. Lisäksi kampanjan otetta eri medioiden käyttöön pidettiin kokonaisvaltaisena. Jätteet jäkälään on näkynyt hyvin paikallisena hankkeena Pohjois-Lapin alueella. Kampanja on ollut näkyvästi esillä paikallisesti, esim. messuilla, kierrätyspäivillä ja erilaisissa muissa tapahtumissa.

Pienellä budjetilla on saatu toteutettua toimiva konkreettinen kokonaisuus ja viestin vaikuttavuutta on pystytty seuraamaan pitkäjänteisesti. Kampanjalla on saatu aikaan tuloksia myös käytännössä mm. jätemäärät ovat kampanjan myötä Lapin seudulla pienentyneet, päättäjien ja alan toimijoiden yhteistyö on parantunut ja ekopisteiden määrä on kasvanut. Lisäksi kampanjaa varten suunnitellut internet-sivut ovat saaneet positiivista palautetta käytettävyydestään ja ajantasaisuudestaan, joten ne palvelevat hyvin sitä kohderyhmää, jolle ne on suunniteltu.

Kunniamaininta:
Yhteisvastuukeräys 2008 “Haluan töihin”

Kirkkopalvelu ry:n vuoden 2008 Yhteisvastuukeräyksen ”Haluan töihin” teemana oli työ ja osallisuus. Kohta 60 vuotta täyttävä Yhteisvastuukeräys on suurin Suomessa vuosittain järjestettävä kansalaiskeräys, jolla autetaan heikoimmassa asemassa olevia kotimaassa ja ulkomailla. Varainkeruu toteutetaan vapaaehtoisvoimin.

Tuomaristo totesi perusteluissaan, että tämän vuoden keräys kiinnitti teemallaan huomiota positiivisen sävyyn jokaisen ihmisen perusoikeuteen, eli työntekoon. Kampanjan yleisilmettä pidettiin myönteisenä, sympaattisena ja tunteisiin vetoavana. Vaikka kampanja toteutetaan vuosittain, oli perinteiseen kampanjaan saatu tuomariston mukaan tänäkin vuonna uutta raikasta ilmettä, mm. iloisten ja pirteiden printtien avulla. Tuomariston nosti erityisesti myös esille TaiKin opiskelijoiden hyödyntämisen kampanjan suunnittelussa. Kampanja näkyi ulko- ja lehtimainoksissa ympäri Suomea ja lisäksi tietoiskuina YLEllä. Lisäksi kampanjassa oli hyödynnetty erinomaisesti uusiakin välineitä kuten Facebookia.

Kampanja saavutti sille asetetun keräystavoitteen ja tulos oli vuonna 4,7 miljoonaa euroa. Lisäksi yhteiskunnallinen vaikuttavuus ylitti odotukset ja sen myötä n. 40 kehitysvammaista työllistyi ympäri maata. Esimerkiksi kampanjan keulakuva Juha Salo on työllistynyt unelmatyöhönsä päiväkotiin. 4000 yritystä lähestyttiin kampanjan aikana ja he ovat saaneet toteuttaa työllistämistoimiaan omassa tahdissaan. Lisäksi kehitysvammaisten tukijärjestöt ovat arvioineet saaneensa kampanjasta uuden tukevan jalustan omalle toiminnalleen tämän työn jatkamiseksi.

Yhteisvastuukeräksen suunnittelusta vastasi Taideteollinen korkeakoulu yhdessä Yhteisvastuukeräys/Kirkkopalvelut ry:n kanssa.

Kunniamaininta:
Helsingin rakennusviraston Puhuva roskis -kampanja

Helsingin kaupungin rakennusvirasto toteutti Puhuva roskis -kampanjan Helsingissä ajalla 22.8. – 29.9.2008. Kampanjan kohderyhmänä olivat kaikki kaupunkilaiset ja sen avulla tähdättiin kaupunkiroskaamisen vähentämiseen. Puhuva roskis -kampanja toi Helsingin keskustaan neljä puhuvaa roskista, jotka eivät ulkoisesti eroa muista julkisista roska-astioista, näin tervehdys on yllätys roskiksen käyttäjälle.

Tuomariston mielestä Puhuva roskis -kampanjassa oli innovatiivinen ote yleisesti ottaen hieman tylsään ja kuluneeseen aiheeseen kuten roskaamisen vähentäminen kaupungissa. Markkinoinnin painopiste oli tiedotuksen kautta tapahtuvassa medianäkyvyydessä ja tavoite saavutettiin. Kampanja sai myös positiivista julkisuutta useassa ulkomaisessa mediassa. Lisäksi puhuvaroskis.fi -sivustolla kävi kuukauden aikana 5630 uniikkia kävijää, ja kävijoillä oli mahdollisuus jättää omia ehdotuksiaan roskaamisen vähentämiseksi, jolloin he tulivat itsekin pohtineeksi, mitä voisivat tehdä roskaamisen vähentämiseksi.

Helsingin rakennusviraston apuna kampanjaa oli suunnittelemassa Public Side Oy.

Yhteiskuntaviestinnän yhdistys YVY järjesti Vuoden yhteiskuntaviestintäteko -kilpailun nyt 10. kerran. Kilpailun tarkoituksena on palkita tavoitteellista yhteiskunnallista viestintää. Tämänvuotiseen kilpailuun voivat osallistua kaikki vuoden 2009 aikana toteutetut yhteiskuntaviestintäteot ja -kampanjat.

Kilpailun tuomaristoon kuuluivat viestinnän dosentti Pekka Aula Helsingin yliopisto, toimitusjohtaja Jouni Heinonen Viestintätoimisto Pohjoisranta, viestintäkonsultti ja toimittaja Katariina Kivistö (pj.) ja toimitusjohtaja Matti Järvinen Liikenneturva.