Barometrin mukaan 23 prosenttia markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten toimitusjohtajista uskoo oman yrityksen myynnin kasvuun, 47 prosenttia odottaa myynnin pysyvän ennallaan ja 30 prosenttia uskoo myynnin laskuun seuraavan puolen vuoden aikana.

Viestintä- ja digitoimistot kertovat hyvistä näkymistä.
Viestintä- ja digitoimistot kertovat hyvistä näkymistä.

Asiakastoimialoista kuluttajapalvelut ja –kauppa ovat markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten palveluiden kysynnän tukipilareita. Myös julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluiden kysynnän odotetaan nousevan merkittävästi samaan aikaan kuin yritysten välisen kaupankäynnin asiakastoimialoilla odotukset ovat laskeneet merkittävästi verrattuna viime vuoden viimeisen neljänneksen lukuihin.

Palvelulajeittain tarkasteltuna digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelun ja tuotannon kasvuodotukset ovat edelleen vahvat. Reipasta kasvua odotetaan myös viestintästrategioiden suunnittelussa ja sisäisen viestinnän konsultoinnissa. Hyvät kasvunäkymät ovat lisäksi asiakassuhdemarkkinoinnin suunnittelussa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

”Mainostoimistojen ja muiden markkinointiviestinnän tekijöiden näkymät ovat tällä hetkellä selvästi paremmat kuin medioiden, koska taantuma kiihdyttää rakennemuutosta mediamainonnasta kohti digitaalisia kanavia. Samaan aikaan mediamainonnan käyttäminen kuluttajien houkuttelemisessa verkkoon on tutkitusti hyvin tehokasta, mutta Suomessa vielä lapsenkengissä – eli tässä on myös medialle mahdollisuutensa”, toteaa MTL:n toimitusjohtaja Markus Leikola.

”Pk-yritysten markkinoinnin tukemisesta elvytyshyötyä koko yhteiskunnalle”

”Ne toimistot, joiden osaaminen on kunnossa ja jotka keskittyvät asiakkaan kuuntelemiseen, selviävät taantumassakin hyvin. B2B-toimistoille ajat ovat tiukat. Mitä mainioin elvytyskeino olisi nyt käynnistää yhteiskunnan toimenpiteet pk-yritysten markkinoinnin osaamisvajeen poistamiseksi. Tästä hyötyisivät niin pk-yritykset kuin asiantuntijapalvelut”, ehdottaa Leikola.

Markkinointiviestintäalan tulevaisuudenodotukset ovat lähestulkoon identtiset Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) barometrin teollisuuden ja palvelujen odotusten kanssa.

MTL-Barometrillä mitataan markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten käsitystä toimialan suhdannekehityksestä lähitulevaisuudessa. Tutkimus tehdään neljännesvuosittain. Ensimmäisen vuosineljänneksen kysely lähetettiin 443 yritykselle, joilta vastauksia saatiin 29.1. – 10.2­. välisenä aikana. Vastaajien määrä oli 156, mikä edustaa reilusti yli puolta koko alan myyntikatteesta. Tulokset on painotettu yrityskoon mukaan.