Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tupakkapoliittinen työryhmä esittää loppuraportissaan, että tupakoinnin mainonta, epäsuora mainonta ja kaikenlainen myynninedistämistoiminta kielletään. Kiellon rikkomisesta tuomittaisiin sakkoa. Alaikäisille suunnatusta mainonnasta ja muista törkeistä rikkomuksista voisi joutua kahdeksi vuodeksi vankilaan.

Työryhmän sihteerin mukaan tupakoivan henkilön näyttäminen lehtikuvassa tai televisiosarjassa voitaisiin uusien säännösten nojalla tulkita tupakoinnin myynninedistämiseksi. Laki tuo myös mahdollisuuden rangaista tupakointiin positiivisesti suhtautuvista lehtijutuista.

Viestinnän Keskusliiton näkemyksen mukaan työryhmän esitys rajoittaa sananvapautta. Ehdotuksen seurauksena tiedonvälitys muuttuisi valheelliseksi. Myös taiteellisen ilmaisun vapaus kaventuisi voimakkaasti. Tällainen kajoaminen sananvapauden ytimeen ei liiton mielestä ole perustuslain mukaista.

Työryhmän raportista ei ole pyydetty liitolta lausuntoa. Liitto tulee kuitenkin ilmoittamaan kantansa sosiaali- ja terveysministeriölle.