Terveyskenkien valmistamiseen erikoistunut Crocs vaati hiljakkoin markkinaoikeutta kieltämään Mirnet Oy:tä käyttämästä markkinoinnissaan luvattomasti hyväksi Crocs Inc.:n rekisteröimää ja Crocs Finland Oy:n Suomessa käyttämää CROCS® tavaramerkkiä Google AdWords -avainsanana, ja käyttämästä luvattomasti hyväksi Crocs Inc.:n ja Crocs Finland Oy:n tunnettuutta. Vastaaja vetosi siihen, ettei tavaramerkki CROCS® ollut koskaan ollut heidän hakusanalistassaan. Aiheesta kirjoittaa asianajotoimisto Juridian asianajaja Elina Koivumäki IAB:n verkkosivuilla.

Google AdWords –mainosten hakusanoja on käsitelty tuoreessa tapauksessa MAO:332/2008. Crocs, Inc. ja Crocs Finland Oy haastoivat Mirnet Oy:n markkinaoi-keuteen mm. hyvän liiketavan vastaisuudesta ja maineen norkkimisesta.

Markkinaoikeus hylkäsi Crocs:n AdWords –vaatimuksen. Asiassa todistajana kuultu Mirnet Oy:n verkkokaupan sivuston luonut diplomi-insinööri oli kertonut, ettei hakusanalista sisältänyt sanaa CROCS. Todistajan mukaan käyttämällä hakusanana CROCS –sanaa, ei ollut voinut saada hakutulosten viereen näkyviin Mirnet Oy:n mainosta. Markkinaoikeus katsoi kuitenkin hakutulossivun printin sinänsä osoittavan, että myös Mirnet Oy:n mainos on tullut CROCS –haun tulossivulle. Sanottu ei kuitenkaan markkinaoikeuden mukaan luotettavasti osoita, että Mirnet Oy olisi vastoin kiistämistään käyttänyt AdWords-mainosohjelmassa avainsanana CROCS-sanaa. Markkinaoikeus tukeutui johtopäätöksessään osaltaan todistajan kertomukseen siitä, että Google Analytics -käyttäjäseurantapalvelun kautta ei ole ollut jäljitettävissä, että AdWords –mainosten kautta olisi tultu Mirnet Oy:n www-sivuille käyttämällä avainsanana CROCS -sanaa ajalla 1.1.2007 – 2.6.2008.

Kun asiassa ei pystytty pois sulkemaan sitä mahdollisuutta, että Mirnet:n mainoksen näkyminen on voinut johtua jostain Mirnet Oy:n käyttämästä muusta avainsanasta tai jostain muusta syystä, markkinaoikeus hylkäsi Crocs:n hakemuksen AdWords vaatimuksen osalta.

CROCS® -tapaus osoittaa, kuinka Google-hakukoneen verraten uusi ominaisuus, missä Google nostaa myös oma-aloitteisesti esiin kilpailijan mainoksen omien sanojensa mukaan ”palvellakseen käyttäjiä entistä paremmin”, johtaa tunnusmerkkien haltijoiden osalta hankalaan tilanteeseen. Merkinhaltija ei voi nykyään enää olla varma siitä, onko kilpailija todella käyttänyt suojattua tunnusta oikeudettomasti vai ei. Asia tulee huomioida suunniteltaessa kilpailijaan kohdistettavia oikeudellisia toimenpiteitä.

Lue kokonaisuudessaan Elina Koivumäen artikkeli