Koulutus valmentaa opiskelijoita ymmärtämään sekä median rakenteiden, talouden ja sääntelyn että sisältöjen ja ammattikäytäntöjen muutosta. Mediajohtamisen koulutusohjelma edistää alan monitieteistä tutkimusta Suomessa ja luo perustan kansainvälisten yhteistyöverkostojen rakentamiseen.

Mediajohtaminen on uusi opetus- ja tutkimusalue, joka on viiden viime vuoden aikana kasvanut nopeasti sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Siihen perehtyminen ymmärretään nykyisin olennaiseksi osaksi sekä mediateoriaa ja -tutkimusta että alan käytäntöä.

Uusi opetusohjelma on myös vastaus suomalaisten mediayritysten kasvavaan kiinnostukseen mediajohtamista kohtaan. Koulutuksen aloittamisen on mahdollistanut Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiön myöntämä lahjoitusprofessuuri viisivuotiskaudelle 2008 – 2012.

Mediajohtamisen koulutus toteutetaan tiedotusopin laitoksen ja johtamistieteen laitoksen yhteistyönä. Koulutusohjelman runko valmistui marraskuussa 2008, ja joulukuussa molemmat laitokset päättivät suunnitelman pohjalta koulutuksen aloittamisesta. Mediajohtamisen professorin virka on ollut haussa, ja siihen ilmoittautui alun perin neljä henkilöä. Valinnasta päätetään helmikuun aikana.

Koulutusohjelma sisältää neljä mediajohtamisen kannalta keskeistä osa-aluetta: mediatalouden, viestintäpolitiikan, mediaorganisaatiot ja sisällöt. Tampereen koulutuksessa painotetaan erityisesti mediayritysten keskijohdolle tarpeellisia valmiuksia, kuten strategista ajattelua, päätöksentekoa, muutosjohtamista ja erilaisuuden johtamista. Painopisteiden määrittelyssä on katsottu, että muutosjohtaminen ja erilaisuuden johtaminen ovat koulutuksen painopisteinä myös kansainvälisesti kiinnostavia ja kilpailukykyisiä.

Syksyllä 2009 aloittava ensimmäinen kahdentoista opiskelijan ryhmä valitaan kevään aikana kaksivaiheisessa prosessissa.