Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että ilmoitusmyynnin nopea heikkeneminen johtuu yleisestä taloudellisesta kehityksestä. Vuoden 2008 lopussa ja 2009 alussa erityisesti asunto- ja työpaikkailmoitusten määrä on jyrkästi vähentynyt.

Esa-konsernin toimitusjohtaja Jukka Ottela pitää mediamarkkinoiden muutosta pitkäkestoisena. Mediamarkkinoilla tapahtuu taantuman aikana muutoksia, joiden perusteella on todennäköistä, että ilmoitusmarkkinoiden palautuminen aikaisemmalle tasolle kestää kauan.

Ilmoitustulojen pieneneminen kohdistuu voimakkaimmin Etelä-Suomen Sanomiin. Ilmoitustulojen nopean vähenemisen seurauksena yhtiön eri yksiköissä on etsittävä kaikki mahdolliset säästökohteet, mutta riittäviä säästöjä ei ilman henkilövähennyksiä voida saavuttaa.

Etelä-Suomen Sanomien toimituksessa on käynnissä rakenteellisia, työskentelytapoihin ja lehteen kohdistuvia muutoksia. Ne edesauttavat omalta osaltaan sopeutumista toimituksen henkilömäärän vähennyksiin.