”Kärkimedian myynti on kehittynyt vaikeassa markkinatilanteessa hyvin suhteessa kilpailijoihin myös tammikuussa. Näyttääkin siltä, että taantuma parantaa valtakunnallisen sanomalehtimainonnan suhteellista asemaa. Mainostajat arvostavat näinä aikoina erityisesti mainonnan tehoa ja nopeita vaikutuksia”, Kärkimedian myyntijohtaja Vesa Railamaa väittää.

”Sanomalehtien vahvasta asemasta kertovat osaltaan myös sähköisten medioiden viime aikojen paniikinomaiset hinnanalennukset”, Railamaa sanoo.

Tänään julkaistun Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallupin tekemän tutkimuksen mukaan sanomalehtimainontaan vuonna 2008 käytetty euromäärä laski 2,8 prosentilla, panostukset sanomalehtiin olivat 604,86 milj euroa. Tämä johtuu erityisesti suhdanneherkkien luokiteltujen ilmoitusten eli lehtikohtaisen asunto- ja työpaikkailmoittelun laskusta. Sanomalehdet ovat edelleen selvästi suurin media, niiden osuus mediamainonnan määrästä oli viime vuonna 40,3% prosenttia.

”Muilla mediaryhmillä ei ole vastaavassa määrin luokiteltuja ilmoituksia. Jos verrataan pelkästään medioiden valtakunnallisen mainonnan kehitystä, sanomalehtien ja niiden verkkosivujen osuus on kasvussa. Sanomalehtien osuus säilyy heikossakin suhdanteessa vahvana, koska mainostajat haluavat mediainvestoinneilleen parhaan mahdollisen tuoton.”

Sanomalehdillä on ylivoimainen rooli ostopäätöksissä. Vuodenvaihteessa tehdyn tutkimuksen mukaan 41 prosenttia vastaajista mainitsi viimeisimmän hankintansa ostopäätöksen perustuneen sanomalehdestä huomattuun mainokseen. Esimerkiksi televisiolla vastaava luku oli kuusi prosenttia.

Kärkimedia Oy on Suomen kolmanneksi suurin media. Sen lehdet ja lehtien verkkopalvelut tavoittavat lähes 4 miljoonaa suomalaista. Kärkimedian omistaa 34 suomalaista sanomalehteä, joiden valtakunnallinen myyntikanava ja yhteistyöorganisaatio Kärkimedia on.