Verkkomainonta vakiinnutti paikkansa suurten medioiden joukossa
vuonna 2008 yli 150 miljoonan euron panostuksilla, toteaa IAB eli Interactive Advertising Bureau. Vuoden 2008 yhteenlaskettu panostus verkkomainontaan on 151,6 miljoonaa euroa, ja kasvua edellisvuoteen on yhteensä 34,2 %, joka on korkein kasvuprosentti suurten medioiden joukossa.

Verkkomainonnan osuus pienestä mainoskakusta on 10,1 %, ja se sijoittuu neljännelle sijalle heti aikakauslehtimainonnan jälkeen. Verkkomainonnan luku sisältää ns. bannerimainonnan, luokitellut ilmoitukset, hakusanamainonnan ja sähköisten hakemistojen myynnin. Bannereiden ja luokitellun ilmoittelun osuus on 51,5 %, hakusanamainonnan ja sähköistenhakemistojen osuus 48,5 %
verkkomediamainonnasta. Mainonnan kokonaiskasvu jäi vuonna 2008 1,7 prosenttiin.

Enää ei kannata puhua marginaali- ja uusmediasta tai kokeiluista!

IAB Finlandin hallituksen mukaan näin voimakkaaseen kasvuun vaikuttaneita tekijöitä ovat mm. mainostajien lisääntynyt arvostus ja ymmärrys verkkomainontaa kohtaan. Verkkomediat ovat onnistuneet kasvattamaan yleisöjään ja tarjoavat monipuolisia
mahdollisuuksia mainostajille.

Tiukkoina aikoina myös median tehon mitattavuus, viestin kohdennettavuus ja maltillinen hinnoittelu ovat auttaneet mainostajia valitsemaan verkkomainonnan.

Mainostajien liiton julkaiseman Mainosbarometri 2009 -tutkimuksen mukaan tiukasta taloudellisesta tilanteesta hyötyvät mm. digitaalisen mainonnan eri muodot: verkkomedia yleensä (saldo 47), sähköpostimainonta (56) ja hakukonemarkkinointi (52). Mobiilimainonnan saldo on 40. Printti-jatv-mainonnalle barometri ennustaa laskua.

IAB Finland (Interactive Advertising Bureau) on verkkomainonnan kasvua ja alan kehitystä ajava järjestö, jonka tavoitteena on internetin ja interaktiivisen viestinnän roolin vahvistaminen markkinoinnin, mainonnan ja myynnin kentässä. IAB rakentaa alalle yhteisiä standardeja, teettää tutkimuksia, järjestää seminaareja ja kouluttaa. IAB Finland on IAB Europen jäsen.

IAB:n työryhmät ja jäsenistö

IAB Finlandilla on 15 mediajäsentä ja 60 liitännäisjäsentä. IAB Finlandin toiminta kiteytyy kolmeen varsinaiseen työryhmään ja erillisiin projektiryhmiin. Työ- ja projektiryhmätoiminta tarjoaa jäsenistölle mahdollisuuden vaikuttaa alan kehitykseen sekä olla itse mukanaoppimassa ja verkostoitumassa.