Paperisten asiakaslehtien tuotanto on vähentynyt nopeasti.
Alma Median omistama Lehdentekijät Oy vähentää väkeä.

Lehdentekijät Oy aloittaa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, jotka koskevat koko henkilökuntaa.

Neuvottelujen kohteena ovat Lehdentekijät Oy:n suunnitelmat yhtiön uudelleen organisoimisesta ja sen kustannusrakenteen selkeyttämisestä. Tavoitteena on sopeuttaa toiminta nykyiseen markkinatilanteeseen.

Tammikuussa 2009 toteutetun organisaatiomuutoksen myötä yhtiössä on lisäksi käynnistynyt uudistushanke, jonka tavoitteena on kehittää yhtiön toimintaa ja luoda uusia toimintamalleja. Lehdentekijöiden liiketoimintaa tehostetaan kaikilla osa-alueilla.

Suunnitteilla olevien toimien arvioidaan johtavan enimmillään yhdeksän henkilön vähentämiseen.

Pääosin eri organisaatioiden asiakaslehtiä tuottava Lehdentekijät on osa Alma Media -konsernin Kauppalehti-ryhmää.