Päivittäiseen hoitotyöhön on otettu mukaan hyvän olon ja kauneuden vaaliminen. Ihminen kaipaa kosketusta ja kauneutta kaikissa elämänvaiheissaan.

”Kaarinakoti on loistava esimerkki siitä, että raha ei aina ratkaise. Paljon voidaan tehdä, kun on intoa ja tahtoa”, kauneustoimittajien yhdistyksen puheenjohtaja, tuottaja Kristiina Raitala sanoo. Yhdistys luovutti ensimmäisen Kaunis teko –tunnustuksensa 22. tammikuuta 2009.

Aromaterapiaa päivittäiseen hoitoon

Kaarinakodissa sovelletaan aromaterapiaa muun muassa, kun saunotetaan tai kylvetetään vanhuksia. Aromaterapiasta on apua myös hoidettaessa vanhusten univaikeuksia tai rauhoitettaessa muistisairaita asukkaita.

Kaarinakodin henkilöstö toi aromaterapian vanhainkotiin ja lähti oma-aloitteisesti kehittämään sen osaamistaan. Henkilöstöä on jo usiden vuosien ajan kouluttanut aromaterapia-alan uranuurtaja Ulla-Maija Grace.

Kaunis teko –tunnustus rohkaisee vanhustenhuollon toimijoita Kauneustoimittajat kannustavat tunnustuksen saajaa jatkamaan työtään kauneuden ja hyvinvoinnin hyväksi. Samalla rohkaistaan vanhustenhuoltoa ottamaan esimerkkiä Kaarinakodista. Inhimillinen tapa toimia motivoi myös työntekijöitä ja luo vanhainkodista hyvän työpaikan. Kaarinakodissa työskentelee yhteensä 27 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Kaarinakoti on jakaantunut hoiva- ja dementiatiimiin.

Kauneustoimittajien yhdistys jakaa tunnustuksensa vuosittain. Yhdistyksen tavoitteena on edistää kauneudenhoidon arvostusta osana hyvinvointia ja kehittää jäsentensä ammatillista osaamista. Vuonna 2007 perustetun Kauneustoimittajien yhdistyksen jäsenet tekevät kauneus- ja hyvinvointijuttuja eri medioihin.