Mari Saarteinen

Tua Stenius-Ornhjelm

Susanna Inkinen


Anna Hakala

Paula Rahtu

Heli Hälvä

Katariina Juvonen

M.Ph. Anna Hakala, KTM Katariina Juvonen ja KTM Paula Rahtu on nimitetty viestinnänsuunnittelijoiksi.

Kauppatiet. yo Heli Hälvä on nimitetty viestintäharjoittelijaksi.