Monet suomalaiset tv-kanavat tarjoavat yhä enemmän ohjelmien uusintoja. TV1:n, TV2:n, MTV3:n ja Nelosen tarjonnasta hieman yli kolmannes oli uusintoja, Subtv:n ja FST:n ohjelmistosta 40 prosenttia ja JIM:n tarjonnasta noin puolet.

Tämä selviää liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä vuosittaisesta selvityksestä Suomalainen televisiotarjonta 2007, jossa tutkittiin 11 televisiokanavan tarjontaa ja monipuolisuutta.

Monet suomalaiset tv-kanavat tarjoavat yhä enemmän ohjelmien uusintoja. TV1:n, TV2:n, MTV3:n ja Nelosen tarjonnasta hieman yli kolmannes oli uusintoja, Subtv:n ja FST:n ohjelmistosta 40 prosenttia ja JIM:n tarjonnasta noin puolet.

Suomalaisten tv-kanavien tarjonta on edelleen monipuolista, joskin suunta on laskeva. Julkisen palvelun kanavien ohjelmisto oli monipuolisempi, kun taas kaupallisten kanavien valikoima oli hieman kapeampi kuin edellisenä tutkimusvuotena. Kanavakohtaisessa tarkastelussa parhaiten selviytyivät TV2 ja FST5. Niitä seurasivat MTV3 ja TV1.

Ohjelmatyypeistä suurin on edelleen viihde neljänneksen osuudellaan. Viihteen osuutta kasvattaa musiikkiviihteeseen erikoistunut kanava Voice. Myös YLEllä viihteen määrä oli noussut. Seuraavaksi eniten ohjelma-aikaa sai 17 prosentin osuudella ulkomainen fiktio. Urheilun osuus koko tarjonnasta oli 14 prosenttia ja asiaohjelmien 10 prosenttia.

Vuoden 2007 koko ohjelmistosta 60 prosenttia oli kotimaista tuotantoa. Kuitenkin YLEn kotimaisten ohjelmien määrä oli laskenut. Eniten kotimaisia ohjelmia tarjottiin viihteestä ja urheilusta.

Raportissa tarkasteltiin nyt myös MTV Mediaa ja Nelonen mediaa omina “kanavaperheinään”. MTV Median tarjonnasta hieman yli neljännes oli informatiivista. Nelosen ohjelmatarjonnasta jopa 44 prosenttia oli erilaisia viihteellisiä dokumentteja ja lifestyle-ohjelmia. MTV Median tarjonnasta puolet oli pohjoisamerikkalaista ja Nelonen median annista jopa 70 prosenttia.

Sarjamuotoisten ohjelmien osuus koko tarjonnasta oli edellisvuosien tapaan noin 80 prosenttia. Formaattiohjelmien määrä kasvoi tv-tarjonnassa. Viime vuosista poiketen suuntaus on nähtävissä myös YLEn tarjonnassa.

Kanavat lähettivät kaikkiaan noin 144 ohjelmatuntia vuorokaudessa, mikä on yli 14 tuntia enemmän kuin edellisenä vuonna. YLEn osuus ohjelma-ajasta oli 54 tuntia. Muuta ohjelmistoa, kuten uutisikkunat, chatit ja mobiilipelit näytettiin 100 tuntia päivittäin.

Tutkimuksessa olivat mukana TV1, TV2, FST5, YLE Teema, YLE24/Extra, MTV3, Subtv, Nelonen, JIM, Urheilukanava ja The Voice. Tutkimusta on tehty vuodesta 2000.