Sanoma Newsin toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, 44, on valittu Sanomalehtien Liiton hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi.
Liiton varapuheenjohtajana jatkaa HSS Median toimitusjohtaja Hans Boije.

Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Ilkka-yhtymän toimitusjohtaja Matti Korkiatupa. Liiton puheenjohtajana vuodesta 2005 toiminut Kalevan toimitusjohtaja Taisto Riski jäi pois hallituksesta vuoden 2008 lopussa.

Puheenjohtajana aloittava Mikael Pentikäinen on vakuuttunut, että sanomalehdillä on erittäin vahva tulevaisuus, koska niillä on niin tärkeä rooli suomalaisten elämässä ja suomalaisessa yhteiskunnassa.

-Sanomalehdet syntyivät aikanaan parantamaan maailmaa. Tämä tehtävä on yhä ajankohtainen, vaikka sen sisältö on muuttunut. Tänään sanomalehdet luovat parempaa maailmaa raportoimalla asioista ja antamalla lukijoilleen eväitä ymmärtää niitä. Sanomalehdet parantavat maailmaa myös tarjoamalla mainostajilleen markkinointikanavan ja mahdollisuuden siten luoda työtä ja hyvinvointia. Tämäkin on tärkeä lehtien tehtävä, Pentikäinen sanoo.

Pentikäinen uskoo, että nykyisenkaltaisina vaikeina aikoina sekä painetun että verkossa toimivan sanomalehden rooli korostuu.

-Ihmisten tiedonjano ja ymmärtämisen tarve kasvaa murrosaikoina. Lehden voima korostuu vaikeina aikoina myös mainosvälineenä, koska lehtimainos saa yleensä aikaan nopeaa toimintaa, hän sanoo.

Pentikäisen mielestä internet on lehdille mahdollisuus

-Se antaa loistavan väylän palvella lukijoita ja lisätä vuorovaikutusta heidän kanssaan. Moni sanomalehti kehittyy verkossa vahvasti ja mahdollisuuksia on tarjolla valtavasti, hän toteaa.

Vahva ja toimiva lehdistö on Pentikäisen mukaan kansallinen kysymys.

-Kukaan ei valistu lukematta, ja terve demokraattinen yhteiskunta ei toimi ilman valistuneita kansalaisia. On tärkeä muistaa, että lehtiä lukevat lapset menestyvät tutkimusten mukaan paremmin kuin ne, joilla ei ole tätä mahdollisuutta. Tämä osoittaa, miten tärkeä ja keskeinen dynaaminen oppikirja – sekä lapsille että aikuisille – sanomalehti on. Siksikin elävä lehdistö ja niitä lukeva kansa ovat kansallisia kysymyksiä, hän korostaa.

Pentikäinen moittii Yleisradiota

-Sanomalehtien liiton hallitus keskusteli aiheesta tänään pitkään. Suomen sanomalehdistö jakaa huolen siitä, että Yleisradion johdon into jakaa sisältöjään eri paikoissa kaventaa viestinnän moniarvoisuutta ja kaikkien kaupallisten toimijoiden elintilaa. Tähän pitää puuttua. Yle on tärkeä toimija, mutta sen pitää pysyä julkisena toimijana roolissaan, Pentikäinen sanoo.

Mikael Pentikäinen on toiminut Sanoma Newsin eli entisen Sanoma Osakeyhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2004. Ennen sitä hän työskenteli Suomen Tietotoimiston toimitusjohtajana ja päätoimittajana, Etelä-Saimaan päätoimittajana ja Helsingin Sanomien politiikan toimittajana.

Sanomalehtien Liitto on sanomalehtien kustantajien järjestö, johon kuuluu lähes 200 sanomalehteä. Sanomalehtien yhteislevikki oli vuonna 2007 yli 3,1 miljoonaa kappaletta. Valtaosa sanomalehdistä julkaisee sisältöä myös verkossa.

Sanomalehtien Liiton toiminnasta vastaava johtaja on Kristiina Markkula.