Vääristynyt toimintapa näkyy erityisesti julkisten hankintojen yhteydessä ja liittyy väärin tulkittuihin Hankintalain säännöksiin. Grafian kanta on, että tarjous- ja suunnittelukilpailun välillä on nähtävä selkeä ero. Ilmainen työ vääristää graafisen suunnittelun arvostuksen ja heikentää alan kilpailukykyä.

Graafisen suunnittelun tavoitteena on asiakkaan ongelmien ratkaisu, joka ei voi onnistua ilman syvällistä paneutumista ja yhteistyötä asiakkaan kanssa. ”Asiantuntemattomat kilpailut johtavat myös asiantuntemattomiin valintoihin. Se siis voittaa, joka parhaiten arvaa mikä potilasta vaivaa”, sanoo toimitusjohtaja Ilmo Valtonen.

Professori Erkki Ruuhinen huomauttaa, että turhan työn vuoksi alan tekijät ja toimistot saattavat käyttää kymmeniätuhansia euroja. Itse kilpailu voi koskea toimeksiantoa, jonka loppusumma voi jäädä paljon alhaisemmaksi.

”Muotoilijat ja suunnittelijat tarjoavat asiakkailleen kilpailukykyä kasvattavia ratkaisuja – tästä hyödystä kannattaa maksaa”, luova johtaja Pekka Piippo muistuttaa. “Suositukset antavat ostajalle rakenteen jäsentää hankalaa tilannetta: mistä löydän hyvän kumppanin auttamaan minua suunnittelutyössä? Mahdollisissa tulevissa vastaavissa ongelmatilanteissa suunnittelijat voivat viitata Grafian suosituksiin kuinka tilanteessa voisi toimia.”

Mukana suosituksia laatimassa olivat mm. Tapani Aartomaa, Timo Berry, Jorma Hinkka, Jonni Kuutsa, Pekka Loiri, Pekka Piippo, Antti Porkka, Erkki Ruuhinen, Petri Salmela, Marita Sandelin, Mikko Tarvonen ja Ilmo Valtonen.