Verkossa julkaistava Kuntakanava aloittaa säännöllisen ohjelmatoimintansa ja avaa samalla kuntien luottamushenkilöille suunnatun koulutusmedian, Valtuutetun Kanavan.

Kanava avataan uuden valtuustokauden valtakunnallisessa evästystilaisuudessa Järvenpää-talolla 9. helmikuuta. Silloin maan johtavat poliitikot, parhaat asiantuntijat ja keskeiset päättäjät evästävät kuntia tulevalle nelivuotiskaudelle suorassa tv-lähetyksessä.

Valtuutetun Kanava on Suomen ensimmäinen julkisena palveluna yhteiskunnallista koulutusta tarjoava maksullinen, tilauspohjainen tv-media. Sen tavoitteena on antaa valtuutetuille ja muille luottamushenkilöille viestinnällisesti optimaalisessa muodossa – helposti, iskevästi ja kiinnostavasti – monipuolinen ja erittäin kattava tieto-, virike- ja argumenttiohjelmisto.

Valtuutetun Kanava saa vankkaa tukea kuntakentästä. Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen sanoo, että aloittavilla valtuustoilla on paljon uudelleen mietittävää, jotta varsinkin taloudellisesti haastavana aikana kunnalliset palvelut ja niille asetettu tavoitetaso pystytään takaamaan.

“Keskeisessä asemassa on, että sekä toimivalle organisaatiolle että luottamusmiehille on olemassa hyvä, toimiva koulutusjärjestelmä”, Pajunen sanoi tervehdyksessään Valtuutetun Kanavan avajaisinfossa.

Valtuutetun Kanava kustannetaan osin kunnilta perittävillä tilausmaksuilla, jotka on porrastettu kunnan koon mukaan. Maksu on 48 euroa/valtuutettu vuodessa. Esimerkiksi 30 valtuutetun kunnalta maksu on koko vuodelta 1.440 euroa.

Kuntakanava kaikkien katsottavissa

Valtuutetun Kanavan emokanava, Kuntakanava käynnistää lähiviikkoina säännöllisen ohjelmatoimintansa ja on kaikkien vapaasti katsottavana. Kuntakanava seuraa alan keskeisiä tapahtumia, tarjoaa ajankohtaisia henkilöhaastatteluja, keskusteluja ja väittelyjä, esimerkkejä parhaista käytännöistä sekä mm. järjestöjen evästyksiä kuntapäättäjille.

Kuntakanavan tavoitteena on yhtenä omistajanaan olevan Kuntalehden tavoin tarjota suora yhteys kuntapäättäjiin ja tavoittaa heistä valtaosa tämän vuoden aikana.

Kuntakanava avaa syksyllä uuden vuorovaikutteisen sivustonsa kuntapäättäjien keskustelufoorumiksi. Kuntakanavan ohjelmisto on nähtävissä osoitteessa www.kuntakanava.fi

TV-työn osaajat toimittajina

Kuntakanavan ja Valtuutetun kanavan toimittajiksi on kiinnitetty joukko tv-työn kokeneita ammattilaisia. Lauantaiseurasta tuttu Hannu Lehtilä jatkaa haastattelusarjaansa. Hän saa rinnalleen kokeneen taloustoimittajan Jyrki Koulumiehen sekä uutis- ja ajankohtaisohjelmista tutun Seppo Toivosen.

Kuntakanavan takana olevan Täsmätelevision kustantajana on niin ikään aloittanut maan kokeneimpiin tv-uutisosaajiin lukeutuva Hannu Kataja, pitkäaikainen YLEn tv-uutisten päällikkö.

Kuntakanavan päätoimittajana aloitti jo syyskuussa Pekka Numminen.

Kuntatelevisiolla kovat tavoitteet

Kuntakanava ja Valtuutetun Kanava ovat osa Kuntatelevision kanavakimppua, josta on tarkoitus tehdä johtava yhteiskunnallinen palvelumedia, todellinen ”public television” vuoteen 2011 mennessä. Kuntatelevision ovat perustaneet Kuntaliiton omistama KL-Kustannus Oy ja Täsmätelevisio Oy.

Kuntatelevision liikeideana on televisio-osaamisen kytkeminen kohdennettuina kanavina osaksi kunnallisia peruspalveluja. Vuoden 2009 aikana Kuntakanava ja Valtuutetun Kanava saavatkin seurakseen Kirjastokanavan ja Terveyskanavan.