Kustannusosakeyhtiö Iltalehti käynnistää koko henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut, joiden suunniteltuna tavoitteena on toiminnan laaja uudelleen järjestäminen.

Yt-neuvotteluissa on tarkoitus käydä läpi Iltalehden eri palvelujen jatkoa löytäen tapoja, jotka ottavat huomioon mediakulutuksessa tapahtuneet muutokset. Neuvottelujen tavoite on parantaa laatua, vähentää kustannuksia sekä uudelleen järjestelyillä varmistaa kaikkien lehtituotteiden julkaiseminen nykyisin ilmestymiskerroin.

Neuvottelujen yhteydessä valtaosalle noin 60 määräaikaisesta työntekijästä tullaan tarjoamaan mahdollisuutta vakinaiseen työsuhteeseen. Yhtiö suunnittelee resurssien vähennystarpeen olevan enimmillään 30 henkilötyövuotta. Neuvottelujen tavoitteena on löytää tapoja, joilla vähennystarve voidaan hoitaa ilman irtisanomisia.

Alma Media -konserniin kuuluva kustannusosakeyhtiö Iltalehti kustantaa kuusi kertaa viikossa ilmestyvää Iltalehteä ja sen viikkolehtiä Ilonaa ja TV-jättiä, sekä verkossa iltalehti.fi:tä, telkku.comia ja vuodatus.net-blogipalvelua. Iltalehden levikki on 131 150 kappaletta (v. 2007). Vuoden 2008 levikinlaskun ennakoidaan olevan noin 6 %. Iltalehti.fi on noussut vuoden 2008 aikana Suomen suurimmaksi verkkomediaksi yli 1,6 miljoonalla viikkokävijällään.