VKL käynnisti tiistaina viestintätoimialaa ja sen sidosryhmiä laajasti osallistavan strategiaprosessin, jolla luodaan koko viestintäalan kattava toimialastrategia. Samassa yhteydessä julkistettiin raportti viestintäalan muutostekijöistä ja tulevaisuuden kuluttajien muuttuvista tarpeista.

Viestinnän Keskusliiton käynnistämän toimialastrategiaprosessin myötä pyritään muutostekijät kääntämään viestintäalan tulevaisuuden menestystekijöiksi ja liiketoimintamahdollisuuksiksi pelkkien uhkakuvien sijaan.

“Työhön on tartuttava nyt. Toimiala ei ole tämän taantuman jälkeen enää samannäköinen. Menestyminen edellyttää uutta kuluttajalähtöistä liiketoimintaa ja olemassa olevan uudistamista” linjasi toimitusjohtaja Jukka Ottela Esa-konsernista.

Muutostekijät tulevaisuuden suunnannäyttäjinä

Strategiaprosessin käynnistysseminaarissa julkistettu Viestintäalan muutostekijöitä–raportti listaa kahdeksan keskeisintä viestintäalan muutostekijää. Osa näistä on viestintäalalle ominaisia ja osa koskee liiketoiminnan muutosta yleisemminkin. Valtaosassa muutostekijöitä näkyy viestintätoimialan perinteisten toimijoiden rajankäynti muiden toimijoiden ja kuluttajien kanssa. Raportissa esitettyjen muutostekijöiden lisäksi on myös muita nousevia teemoja, kuten ympäristö ja ekologisuus, ikäryhmien väliset erot ja taloudellinen tilanne.

Muutostekijät:

-Viesti menee perille – mainonnan kohdentuminen ja mittaaminen tehostuvat
-Osaaminen erottuu – kuluttajan ja tuottajan roolit sekoittuvat
-Jättiläisetkin horjuvat – liiketoimintaympäristön muutosvauhti kiihtyy
-Jatkuva uudistuminen – innovointi ei ole vaihtoehto vaan välttämätöntä
-Kohderyhmät pienenevät – asiakkaiden erityistarpeet huomioitava
-Ubiikki mainonta – mainonnan volyymi kasvaa ja mainontatavat monipuolistuvat
-Silloin kun minulle sopii – kuluttajat ovat tietoisia ja yhä vaativampia
-Yksin et pärjää – verkostoitumisen merkitys kasvaa

“Organisaation menestyksen kannalta on yhä kriittisempää, mitä se tietää ja keitä se tuntee”, toteaa kehitysjohtaja Helene Juhola Viestinnän Keskusliitosta.

“Uskomme, että strategiaprosessin myötä uudet kontaktit ja tuttavuudet tuovat uusia näkökulmia – ehkäpä jopa uusia yhteistyön mahdollisuuksia”, Juhola jatkaa.

Raportin tulokset pohjautuvat Ideanin syksyllä 2008 toteuttamaan markkina-analyysiin ja edelläkävijätutkimukseen, jossa ennakoidaan myös tulevaisuuden kuluttajien tarpeiden muuttumista. Viestintäalan toimialastrategia julkaistaan 2.6.2009.