PHS nähdään kaikkein kiinnostavimpana yhteistyökumppanina asiakkaiden keskuudessa jo neljättä vuotta peräkkäin. King on puolestaan kasvattanut eniten kiinnostustaan aiemmista vuosista, ja on onnistunut kasvattamaan tasaisesti kiinnostustaan jokaisena tutkimusvuonna. Bob Helsingin nähdään puolestaan kehittyneen edelleen toimistoista eniten jo viidettä vuotta peräkkäin.

Kyky mainonnan tekoon on tärkeintä

Vastaajat arvioivat tuntemiaan mainostoimistoja myös 13:lla yksittäisellä ominaisuudella. Tärkeimpänä näistä mainostajat pitivät mainostoimiston kykyä tehdä mainontaa, jota kohderyhmä ymmärtää.

Myös kohderyhmän puhuttelussa Bob Helsinki, SEK & Grey ja PHS arvioitiin tutkituista toimistoista parhaiksi. Bob Helsinki arvioitiin lisäksi viidessä muussa ominaisuudessa ykköseksi. Näistä mainostajille tärkeimpiä olivat ”hallitsee markkinoinnin strategisen suunnittelun”, ”pystyy luoviin markkinointiratkaisuihin” ja ”osaa tehdä myyntiä kasvattavaa mainontaa.”

Tutkimuksessa oli mukana kaiken kaikkiaan 20 pääkaupunkiseudulla toimivaa mainostoimistoa. Näyte muodostettiin mediapanostuksiltaan noin neljänsadan suurimman mainostajan joukosta (lähde: TNS Media Intelligence).

Kohderyhmästä pyrittiin tavoittamaan ensisijaisesti suurimmat mainostajat. Vastaajina yrityksistä olivat henkilöt, jotka päättävät mainostoimistopalveluiden ostosta. Haastatteluja tehtiin yhteensä 96 kpl ja ne toteutettiin henkilökohtaisesti marras-joulukuussa 2008.