Rajala toimi pitkään oululaisen kaupallisen radioasema Megan toimittajana, ja nousi kansanedustajaksi kristillisdemokraattien ehdokkaana. Hän loikkasi kuitenkin kokoomukseen saatuaan kansanedustajan pestin.

Rajala kirjoittaa sanomalehti Kalevassa 19. joulukuuta, että medioita valvovan Julkisen sanan neuvoston (JSN) toiminta ei enää täytä niitä lähtökohtia ja periaatteita, jotka neuvostolle on luotu. JSN on saanut moraalisena neuvostona oikeuden toimia laillisuuden esivalvojana, joka jakaa sananvapauslakia lievempiä tuomioita, hän sanoo.

“Nykyisissä olosuhteissa JSN:n pelotusvoima ei riitä pakottamaan päätoimittajia toimimaan tavalla, joka turvaisi julkisuuden kohteen oikeuden tulla kuulluksi yhtä aikaa vakavien syytösten tai arvostelun yhteydessä.”

“Median valvonnan siirtäminen JSN:ltä media-asiamiehelle ja mediaoikeudelle olisi perusteltua myös siksi, että median kaupallistuminen ja viihteellistyminen ovat vähentäneet median roolia tiedotusvälineenä.”

“Koska julkisuus on myös liiketoimintaa, sananvapaus ja julkaisemisen oikeus asettuvat yhä selkeämmin ristiriitaan yksityisyydensuojan ja toisaalta julkisuuden kohteeksi joutuvan henkilön oman sananvapauden kanssa. Ratkaisevaksi kysymykseksi nousevat julkaistavien tietojen oikeellisuus ja julkaisutavan synnyttämien mielikuvien totuudenmukaisuus.”

“Kovenevassa uutiskilpailussa mediat julkaisevat uutisia nopeuskilpailun eikä asiasisältöön liittyvän kilvoittelun perusteella. Päätoimittajat vetoavat näissä olosuhteissa vastine- ja oikaisuoikeuteen. Käytännössä se merkitsee sitä, että uutisen kohde saa asiansa esille myöhemmin kuin loukkaavat tai virheelliset väitteet on esitetty.”