Valtioneuvosto on vastustanut Euroopan komission ehdotusta suoja-aikojen pidentämisestä. Sen sijaan sivistysvaliokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan sanoitettujen sävellysten suoja-aikojen pitämisestä itsenäisesti laskettavina.

Euroopan komissio on ehdottanut äänitteiden suoja-ajan pidentämistä 50 vuodesta 95 vuoteen. Valiokunnan mielestä komission ehdotus sisältää monia myönteisiä esityksiä esittävien taiteilijoiden, musiikin kuluttajien, äänitetuotantoon panostavien yritysten ja yrittäjien kannalta ja myös kulttuuripoliittiselta kannalta. Valiokunta yhtyy kuitenkin valtioneuvoston kantaan siitä, että komission ehdotus on monimutkainen, tulkinnanvarainen ja lainsäädäntöteknisesti puutteellinen, minkä vuoksi sitä on selkiytettävä ennen yksityiskohtaisia kannanottoja.

Äänitteiden suoja-aikojen pidentämisestä aiheutuisi kustannuksia radioyhtiöille ja muille äänitemusiikin käyttäjille, jotka käyttävät vanhaa äänitemateriaalia. Valiokunnan saamien tietojen perusteella lisäkustannukset olisivat kuitenkin vähäisiä.

Komissio ehdottaa myös sanoitettujen sävellysten suoja-ajan yhtenäistämistä 70 vuoteen laskettuna joko sanoittajan tai säveltäjän kuolemasta, sen mukaan kumpi on kuollut viimeiseksi. Valtioneuvoston kannan perusteluihin yhtyen sivistysvaliokunta ei kannata suoja-aikojen laskennan yhtenäistämistä.