Siirtyminen kiinteään palkkioon mainostoimistosopimusten veloitusperusteena näyttää jatkuvan, kun taas aikaveloituksen suosio vähenee. Tuntihinnoissa näkyy vielä nousua edelliseen vuoteen verrattuna.

Mainostajien Liiton jäsenyrityksiltä kysyttiin, miten heidän ostonsa markkinointiviestinnän palveluyrityksiltä kehittyvät ensi vuonna tähän vuoteen verrattuna. Kautta linjan aikeet ovat varovaisemmat kuin edellisen vuoden vastaavassa tutkimuksessa.

Käyttöä kasvattavien ja vähentävien erotuksena syntyvä saldoluku on useimmilla palveluyrityksillä miinuksella. Töitä on sen sijaan luvassa lisää erityisesti digitaalisen viestinnän yrityksille (saldo 35) sekä viestintätoimistoille (24). Myös mediatoimistot (5) ja markkinatutkimusyritykset (4) saavat positiiviset mutta selvästi alemmat saldoluvut. Toimeksiantoja karsitaan rajuimmin media-auditoijilta (-44), telemarkkinointiyrityksiltä (-32) sekä design management -toimistoilta (-24).

Toimialoista teollisuus on jyrkimmällä kannalla: yhteistyötä kaikkien muiden paitsi digitoimistojen kanssa aiotaan vähentää.

Toimistoja kilpailutetaan, hankintaosastot mukana markkinointiviestinnän ostoissa

Kiristyvä yleinen taloustilanne heijastunee osaltaan mainostoimistojen kilpailuttamisessa, joka on jonkin verran lisääntynyt aiemmasta noin 40 prosentista: nyt lähes joka toinen vastaaja kertoo kilpailuttaneensa mainostoimistoja viimeisen vuoden aikana.

Osallistuneille kilpailukorvauksia maksaneiden mainostajien määrä on sen sijaan pudonnut 20 prosentista yhdeksään. Vastaajista 36 prosenttia hyödyntää nyt myös yrityksensä hankintaosastoa tai -henkilöitä markkinointiviestinnän ostoissa, kun edellisenä vuonna luku oli 22 prosenttia.

Kiinteä palkkio edelleen käytetyin mainostoimistojen laskutuksessa

Mainostoimistoyhteistyössä suosituin laskutustapa on kiinteä palkkio, jota käyttää 49 prosenttia, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 45 prosenttia. Aikaveloituksen perusteella toimistolleen maksaa viimevuotisen 38 prosentin sijasta enää 28 prosenttia vastanneista.

Tulospalkkio vähintään osana mainostoimistosopimusta on hieman yllättäen vähentynyt kolmeen prosenttiin vastaajista. Suurimmista mainostajista kuitenkin joka viides maksaa ainakin osittain tulosperusteisesti.

Sama trendi näkyy mediatoimistoilla, joissa on selvästi siirtymää perinteisen palvelupalkkion käytöstä kiinteään palkkioon, vaikka lähes joka toinen mainostaja vielä maksaakin palvelupalkkion perusteella.

Mainostoimistoissa johdon tuntihinta on laskenut, muut vielä nousussa

Mainostoimiston johdon tuntihinta on laskenut viisi prosenttia edellisen vuoden huippulukemista 155 euroon. Copywriterin ja AD:n 130 euron tuntumassa olevat tuntihinnat ovat nousseet. Ensimmäistä kertaa tässä tutkimuksessa kysyttyjen digitaalisen viestinnän suunnittelun tuntihinta on 125 euroa ja teknisen toteutuksen 112 euroa.

Mainostoimiston kaikkien toimintojen keskituntihinta on tämän tutkimuksen mukaan 122 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 114 euroa. Nousua on siis peräti seitsemän prosenttia. Aikaveloitussopimusten vähenemisen vuoksi tähän kysymykseen saatiin vain alle 30 vastausta.