Uusina jäseninä hallituksessa aloittavat vuoden 2009 alussa päätoimittaja, toimitusjohtaja Arto Henriksson, Loviisan Sanomain Osakeyhtiö, päätoimittaja Antti Marttinen, Verotieto Oy, toimitusjohtaja Sara Mella, Kustannusosakeyhtiö Otava, toimitusjohtaja Antti Pakkala, NRJ Finland Oy, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Sanoma News Oy, toimitusjohtaja Matti Uuttu, Otavan Kirjapaino Oy ja toimitusjohtaja Jarkko Viheriävaara, Lönnberg Painot Oy.

Erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen toimitusjohtaja Veli-Pekka Elonen, Werner Söderström Osakeyhtiö ja toimitusjohtaja Kai Telanne, Alma Media Oyj.

Lisäksi hallituksessa jatkavat toimitusjohtaja Henrik Johansson, KSF Media Ab, toimitusjohtaja Pekka Karhuvaara, MTV Oy, toimitusjohtaja Keijo Ketonen, TS-Yhtymä Oy, toimitusjohtaja Osmo Latvala, Reilat Oy ja toimitusjohtaja Raili Mäkinen, Sanoma Magazines Finland Oy.

Viestinnän Keskusliitto on joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö, joka edistää toimialan yleisiä toimintaedellytyksiä tavoitteenaan turvata monipuoliset viestintäpalvelut suomalaisille.