”Nousukauden loppuvuosina käynnistyi markkinoijien panosten siirtyminen digitaalisiin toimenpiteisiin, viestintään, tapahtumiin ja myymälämarkkinointiin. Taantuma selvästi kiihdyttää tätä rakennemuutosta ja samalla myös mediamainonnan rooli muuttuu. Digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelua tekee valtaosa alan yrityksistä, joten suunnittelutoimistojen tasolla taantuma ei pure yhtä pahasti kuin mediassa. Myös mediatoimistot ovat parantaneet merkittävästi valmiuksiaan auttaa asiakkaita löytämään kontakteja lukuisin eri tavoin. Viestintätoimistoissa kasvu ei ensi vuonna todennäköisesti ole enää 20 prosentin luokkaa kuten tähän asti, mutta reippaasti alan keskiarvoa suurempaa”, kuvailee tuloksia MTL:n toimitusjohtaja Markus Leikola.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, viestintästrategiat ja –konsultointi sekä sisäinen ja ulkoinen viestintä ovat myös odotuksiltaan vahvan kasvun palvelulajeja. Hyvät kasvunäkymät on lisäksi jakelutie- ja myymälämarkkinoinnissa sekä ambient- ja ei-perinteisten mainosvälineiden käytössä.

MTL-Barometrin viimeisen vuosineljänneksen tulosten perusteella taantuman pohja on näkyvissä. Usko oman yrityksen kasvuun markkinointiviestintätoimialalla on vahva. Seuraavan puolen vuoden aikana 36 prosenttia toimitusjohtajista uskoo oman yrityksen myynnin kasvuun, 45 prosenttia odottaa myynnin pysyvän ennallaan ja 19 prosenttia uskoo myynnin laskuun.

Koko markkinointiviestintäalan suhdannenäkymät ovat muuttuneet optimistisemmiksi kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Alan palveluyrityksistä 14 prosenttia odottaa suhdanteen paranevan, 38 prosenttia pysyvän ennallaan ja 48 prosenttia heikkenevän. Markkinointiviestintäalan tulevaisuudennäkymät ovat linjassa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) marraskuun barometrin tulosten kanssa. Taantuma ei kuitenkaan iske kaikkiin asiakastoimialoihin: teollisuuden ja yritysten välisen kaupankäynnin tuotteiden näkymät ovat synkentyneet, kun taas kuluttajakaupan tulevaisuudennäkymät ovat jopa parantuneet.

MTL-Barometrillä mitataan markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten käsitystä toimialan suhdannekehityksestä lähitulevaisuudessa. Tutkimus tehdään neljännesvuosittain. Kolmannen vuosineljänneksen kysely lähetettiin 442 yritykselle, joilta vastauksia saatiin 20.11. – 31.11­. välisenä aikana. Vastaajien määrä oli 127, mikä edustaa lähes puolta koko alan myyntikatteesta. Tulokset on painotettu yrityskoon mukaan.