Halttusen päävastuualueita ovat liiketoiminnan kehittäminen, Helsingin toimiston organisaation rakentaminen. yrityksen operatiivisen toiminnan johtaminen ja osallistuminen OjalaSaariGroup-konsernin johtoryhmän työskentelyyn. OSG Mainonnan nykyinen toimitusjohtaja Jaakko Ojala siirtyy hallituksen puheenjohtajaksi.

“Pia Maria Halttusen rekrytointi vahvistaa yrityksen liiketoiminnan sekä Helsingin ja Turun toimistojen mainonnan suunnittelun kehittämistä. Olemme palkanneet Helsinkiin uuden luovan tiimin siellä jo olleiden OSG Eventin ja OSG Viestinnän työntekijöiden lisäksi”, konsernin toimitusjohtaja Jaakko Ojala kertoo.

Jaakko Ojala toteaa, että OSG jatkaa kasvu-uralla, eikä jarruttele yleisten taloudellisten uhkien pelottamana.

“OSG on saanut hyviä tuloksia aikaiseksi integroidulla markkinointiviestinnällä. Nyt on selkeästi tarvetta toimistoille, jotka onnistuvat jalkauttamaan strategiat neuvottelutiloista käytäntöön”, sanoo Halttunen.

Helsingin toimistoon uusia voimia

OjalaSaariGroup-konsernin yhteenlaskettu myyntikate vuonna 2007 oli 3,7 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden myyntikatteen arvioidaan nousevan 4 miljoonaan euroon. OSG Mainonta on suurin konsernin operatiivisista yhtiöistä.

OSG Mainonnan Helsingin yksikön vahvistaminen on luontevaa, koska asiakkaista yli 90 prosenttia on pääkaupunkiseudulta. OSG:llä on lisäksi monia pohjoismaisia asiakkuuksia.

Halttunen siirtyy OSG Mainontaan Mainostoimisto Kaktuksen varatoimitusjohtajan paikalta. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa projektijohtajana Rapp Collins Oy:ssä, Lowe&Partners Oy:ssä ja Locomotiv Helsinki Oy:ssä.