Petri Lehto
Petri Lehto
Sanna Pyysalo
Sanna Pyysalo

Viestintätoimisto Teonsana Oy:ssa YTM Sanna Pyysalo on nimitetty viestintäkonsultiksi 8.9.2008 alkaen. Graafikko Petri Lehto on nimetetty graafiseksi suunnittelijaksi 1.9.2008 alkaen.