O’Reillyn mukaan sanomalehdet menestyvät painetun lehden ja verkon yhteisvoimalla. Sanomalehtien kriisistä puhutaan julkisuudessa paljon, mutta väite on harhaanjohtava. “Sanomalehtien maailmanjärjestön puheenjohtajana haluan tarjota monivivahteisemman ja realistisemman kuvan alasta, sen haasteista ja mahdollisuuksista”, hän sanoi.

Painettujen sanomalehtien levikit kasvavat edelleen maailmanlaajuisesti. Viime vuonna päivälehtien levikit kasvoivat 2,57 prosenttia ja viidessä vuodessa ne ovat kasvaneet 9,39 prosenttia. Eikä kasvu ole tapahtunut vain Kiinassa ja Intiassa, sillä lähes 80 prosentissa tutkituista maista levikki on kasvanut tai se on pysynyt vakaana.

Kun ilmaiset päivälehdet lasketaan mukaan, on kasvu ollut vielä vahvempaa: 3,65 prosenttia viime vuonna ja 14,30 prosenttia viidessä vuodessa.

Ilmaislehtiä enemmän huolta kannetaan yleensä internetin vaikutuksista sanomalehtien levikkeihin. Sanomalehtikustantajat ovat kuitenkin kääntäneet verkon uhan mahdollisuudeksi. Kuluttajatkaan eivät ole joko pelkästään paperilehden lukijoita tai vain verkon seuraajia. Tutkimustiedot Yhdysvalloista osoittavat, että sanomalehdet hyötyvät internetistä. Sanomalehtien kokonaisyleisö kasvoi siellä verkkolehtien ansiosta viime vuonna 8 prosenttia.

Sanomalehtimainonta on kaikista luotetuin mediamainonnan muoto ja se tarjoaa mainostajille paitsi suuren, myös laadukkaan yleisön. Painetuilla lehdillä tulee olemaan leijonanosa mainosmarkkinoista myös nähtävillä olevassa tulevaisuudessa.

Päinvastoin kuin sanomalehtien loppua povaavat ennustelijat väittävät, ovat sanomalehdet tänä päivänä kasvava, dynaaminen ja globaalisti erittäin suuri toimiala. Sanomalehtikustantajat ovat tarttuneet uuden digitaalisen ajan haasteisiin, mutta he tekevät viisaasti kun eivät unohda niitä valtavia mahdollisuuksia, joita painetulla sanomalehdellä edelleen on.

Sanomalehti on yhä ylivoimainen käyttöliittymä. Se on kannettava, sen voin lukea missä ja milloin tahansa, se luo vahvan lukijasuhteen, se on saatavilla sekä paperilla että verkossa ympäri maailman, sen voi kierrättää, siinä on runsas toimitettu sisältö, se säilyy hyvin, siihen voi helposti palata – ja mikä parasta, kaiken tämän saa halvemmalla kuin kupillisen kahvia, O’Reilly totesi.