Seuraavassa Taisto Riskin puhe kokonaisuudessaan:

Sata vuotta suomalaisten sanomalehtien yhteistyötä
Sanomalehtien Liiton alkusanat lausuttiin 15. marraskuuta 1908, kun lehtien taloudenhoitajat ympäri Suomen kokoontuivat Helsinkiin sopimaan yhteistyöstä. Kokoonkutsujina olivat Helsingin Sanomain Emil Vainio, Uuden Suomettaren Ilmari Voionmaa ja Hufvudstadsbladetin A.R. Frenckell. Paikalle tuli 35 miestä, kauimmaiset Oulusta.

Painetun sanan liikkumatila oli Venäjän kenraalikuvernöörin alaisuudessa pieni. Alusta lähtien sanomalehtien yhteistyön tärkeimpänä arvona oli sananvapauden puolustaminen. Sensuuri ja paperipula ohjasivat kilpailevat lehdet yhteistyön tielle.

Paperin hinta ja saatavuus pysyivät liiton asialistalla hyvin pitkään. Jopa sanomalehtien oman paperitehtaan hankkimista harkittiin vakavasti. Kun paperin ja sen hinnan säännöstely kumottiin 1940-luvun lopulla, alkoi Sanomalehtien Liitto neuvotella lehtien edustajana sekä paperin hinnoista että määristä.

Kestoaiheita sanomalehtien yhteisessä päätöspöydässä olivat vuosikymmeniä myös tilaushintojen korotuksista ja ilmoitusalennuksista sopiminen. Puffeja eli ilmaisia reklaameja vastaan taisteltiin alusta saakka. Samoin vahdittiin, että levikit lasketaan ja ilmoitetaan oikein.

Myöhempiä suuria yhteisponnistuksia oli sanomalehtien yhteisen varhaisjakelun järjestäminen. Jakelun palvelu- ja hintataso on muutenkin ollut isossa osassa liiton edunvalvontatyössä. Sanomalehti opetuksessa -toiminta on tehnyt uraa uurtavaa työtä suomalaisessa mediakasvatuksessa ja siitä on otettu mallia maailmallekin. Liitto on ollut aktiivinen myös toimittajien koulutuksen kehittämisessä ja sanomalehdistön teknisen kehityksen edistämisessä.

Sanomalehtiperhe täydentyi, kun loputkin paikallislehdet liittyivät Sanomalehtien Liittoon vuonna 1993. Suhde ilmaisjakelulehtiin on ollut mutkikkaampi. Se muistuttaa etäisesti poliittista päätöksentekoprosessia, jossa uusi asia ensin kielletään, sitten se sallitaan ja lopulta määrätään pakolliseksi. Aikanaan ilmaisjakelulehden julkaiseminen oli synti, joka oli johtaa liitosta erottamiseen. Sittemmin ilmaislehtiä tai kaupunkilehtiä ovat alkaneet julkaista lähes kaikki sanomalehtikonsernit. Tällä hetkellä neuvotellaan Kaupunkilehtien Liittoon järjestäytyneiden laadukkaimpien ilmaislehtien liittymisestä Sanomalehtien Liittoon.

Sanomalehtien Liiton jäseninä on nyt 133 julkaisijaa ja 37 muuta yhtiötä. Liiton jäsenet julkaisevat 197:ää sanomalehteä, Helsingin Sanomista Kälviän Seudun Sanomiin. Jäsenlehtien yhteenlaskettu levikki on yli 3,1 miljoonaa kappaletta. Kun lehtien verkkosivut ovat kasvattaneet suosiotaan vauhdilla, tavoittaa moni suuri lehti nyt enemmän lukijoita kuin koskaan.

Sata vuotta sitten sanomalehtiä perustettiin olemattomin pääomin, aatteen varaan. Lehtiä jaettiin vaikka ilmaiseksi, kunhan sana saatiin leviämään. Sittemmin on opittu, että sanomalehden riippumattomuuden ja sananvapauden paras tae on kannattava talous.

Suomen sanomalehdet ovat päinvastaisista ennustuksista huolimatta menestyneet viime vuosina mainiosti, jopa ennätyksellisen hyvin. Suomalaiset ovat edelleen sanomalehtien lukijakansaa. Nuoretkin lukevat sanomalehtiä – yhä enemmän verkossa, mutta myös painettujen lehtien lukemisessa on hienoisia merkkejä kasvusta.

Kaikenikäisille lukijoille sanomalehden tärkeintä sisältöä ovat paikalliset ja kotimaan uutiset. Suomalaiset arvostavat sanomalehtiä selvästi enemmän kuin muita medioita. Sanomalehtiin liitetään vahvasti adjektiivit asiantunteva, uskottava, vastuullinen, laadukas, luotettava, syvällinen ja tavallisen ihmisen puolella oleva. Tällaisella vastuullisella journalismilla sanomalehdet pyrkivät palvelemaan lukijoitaan, olipa julkaisualusta sitten paperilehti, verkko, mobiili tai jokin uusi sähköinen lukuväline.

Median murroksessa ja kiristyvässä kilpailussa tarvitaan rohkeutta ja luovuutta. Sanomalehtien on haettava rohkeasti uusia ratkaisuja toimittaa laadukasta sisältöä taloudellisesti kannattavalla tavalla lukijoille, ja yhä enemmän myös vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Sanomalehdet ovat aina muodostaneet ja vahvistaneet yhteisöjä.

Sanomalehtien Liiton tavoite on, että sanomalehdet ovat jatkossakin Suomen johtava media painetussa ja digitaalisessa muodossa. Paperi ja verkko eivät sulje toisiaan pois – ne ovat sekä-että niin lukijoille kuin kustantajillekin.

Ajat muuttuvat yhä kiihtyvämmällä tahdilla, mutta ydinasiat pysyvät.

Sanomalehtien Liiton arvot ovat edelleen: sananvapaus, riippumattomuus, sanomalehtien taloudellinen menestys ja yhteistoimintakyky. Näille kulmakiville perustamme toimintamme myös tulevaisuudessa.