Markkinaoikeus on pidentänyt Kilpailuvirastossa vireillä olevan
MTV / Canal+ -yrityskaupan käsittelyaikaa maanantaihin 24.11.2008 asti. Jatkoajalla neuvotellaan siitä, onko tapauksessa löydettävissä sellaista kilpailuongelmat ratkaisevaa sitoumuspakettia, jonka perusteella yrityskauppa voidaan hyväksyä ehdollisena.

Ruotsalaiseen Bonnier-konserniin kuuluva TV4 AB hankkii kaupassa
määräysvallan eri Pohjoismaissa Canal+ -brändin alla maksullisia TV-kanavia tarjoavassa C More Group AB:ssä. Suomessa Bonnier-konserniin kuuluu mm.MTV Oy, joka tarjoaa yleisölle sekä vapaasti vastaanotettavia että maksullisia kanavia.

Kilpailunrajoituslain mukaan Kilpailuvirasto voi hyväksyä kaupan
sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää
markkinaoikeudelle, että se kieltää kaupan.