Yleisradio väittää, että STT:n palvelun käyttäjätunnuksia on Suomessa laajasti käytössä opiskelijoilla ja freelancereilla. YLE on selvittänyt STT:n toimitusjohtajan pyynnöstä, miksi YLE:n tietoliikenneverkosta on kirjauduttu STT:n uutispalveluun useita
kertoja vuoden 2008 aikana. Palvelun käyttöä YLE Uutisissa tai päivittäisessä ohjelmatyössä ei ole ilmennyt, Yleisradio ilmoittaa.

YLE:llä ei ole laillista oikeutta selvittää internetin lokitietoja
käyttäjäkohtaisesti.

YLE:n selvityksissä on kuitenkin käynyt ilmi, että STT:n verkkouutispalvelun käyttäjätunnuksia on laajasti käytössä freelance-toimittajien ja opiskelijoiden keskuudessa, eikä näiden
käyttämiä tunnuksia ole vaihdettu tai lakkautettu vuosiin. Lisäksi
avoimen internetin keskustelupalstoilta on ollut helposti löydettävissä useita voimassa olleita STT:n käyttäjätunnuksia ja
salasanoja.

YLE:ssä muun selvittelyn yhteydessä ilmenneet STT:n palvelun
käyttötapaukset ovat kaikki olleet sellaisia, joissa YLE:n tiloissa
työskennelleet freelancerit tai nuoret toimittajat ovat kirjautuneet palveluun toiselta toimeksiantajaltaan tai oppilaitokseltaan saamillaan tunnuksilla. Palvelun käyttöä YLE Uutisissa tai päivittäisessä ohjelmatyössä ei ole ilmennyt.

Käyttömäärät eivät viittaa säännölliseen käyttöön uutistoiminnassa.

YLE:llä työskentelee lukuisia freelance-toimittajia, joilla on
samaan aikaan toimeksiantosuhde myös johonkin STT:n asiakasmediaan.

Eräissä tapauksissa YLE:lle työskentelee sivutyönään myös sellaisi henkilöitä, joilla on vakituinen työsuhde STT:n asiakasmediaan.
YLE:lle työskentelee ja on työskennellyt lukuisia sellaisia henkilöitä, jotka opiskelevat oppilaitoksissa, joiden opiskelijoille on jaettu käyttöön STT:n käyttäjätunnuksia.

YLE on STT:n epäilyn tultua ilmi tarkentanut sisäistä ohjeistustaan
siten, että sen tiloissa ja sen laitteilla ei missään oloissa saa kirjautua tai käyttää STT:n palveluita, vaikka käyttö ei liittyisikään työtehtäviin YLE:llä, ja vaikka käyttäjällä olisi palvelun käyttöoikeus esimerkiksi muun median tai oppilaitoksen STT:n kanssa tekemän sopimuksen perusteella. YLE on ilmoittanut,
että tämän ohjeen vastainen toiminta johtaa jatkossa työ- tai
toimeksiantosuhteen purkamiseen. YLE on myös pyytänyt STT:tä
teknisesti estämään palvelunsa käytön YLE:n tietoliikenneverkosta.

YLE on selvittänyt lukuisia STT:n johdon esittämiä perusteettomia
epäilyjä uutisten hyvän tavan vastaisesta kopioinnista vuosina 2007 ja 2008. Kaikista on toimitettu asianmukainen selvitys STT:n
johdolle.