Päätöksellä käräjäoikeus muun muassa vahvisti Alma Median oikeuden käyttää tunnusta “ETUOVI.COM” asunto- ja
kiinteistökauppaan liittyvien internet-palveluiden sekä asuntokaupan erikoislehden tunnuksena. “Päätös oli odotetun kaltainen”, toteaa Alma Median Markkinapaikat-liiketoimintayksikön johtaja Raimo Mäkilä.

Alma Media on käyttänyt Etuovi.com-tavaramerkkiä vuodesta 2001. Palvelu toimi Dime-nimellä vuodesta 1996 vuoteen 2001.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta on kumonnut aiemmin myöntämänsä Alma Median tavaramerkin Etuovi-palvelulle yli kahden vuoden käsittelyn jälkeen. Alma Median mukaan osoitetta etuovi.net ei voinut katsoa vakiintuneen tunnusmerkiksi millekään palvelulle.

Alma Media oli hakenut Etuovi-nimelle tavaramerkkisuojaa 10.8.2001, ja saanut sen 13.09.2002, vaikka etuovi.net-verkkopalvelu oli jo olemassa. PRH:n valituslautakunnan päätöksessä todetaan, että yrittäjä ja toiminimi Hitbeatin omistaja Jori-Pekka Träsbäck on osoittanut pitäneensä hallussaan osoitteen ennen Etuovi-tavaramerkin myöntämistä Almalle, ja että Alma Media on tiennyt tämän tavaramerkkiä hakiessaan.

PRH:n valituslauntakunta katsoi päätöksessään, että tavaramerkin Etuovi rekisteröinnille on ollut tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu este. Yhtiö ei myöskään osoittanut käyttäneensä tavaramerkkiä ennen etuovi.net-verkkopalvelua, valituslautakunta katsoo.

PRH perusteli tavaramerkin hylkäämistä myös sillä, että se on identtinen verkko-osoitteen etuovi.net kanssa, ja rekisteröity merkki on siten kokonaisuutena arvostellen sekoitettavissa verkko-osoitteeseen etuovi.net.