Journalistiliiton ja Viestinnän keskusliiton neuvottelijat saivat tiistaina aikaan neuvottelutuloksen lehdistön työehtosopimuksesta.
Journalistiliiton liittohallitus suosittaa neuvottelutuloksen hyväksymistä liittovaltuustolle, joka kokoontuu perjantaina 10.10.

Esityksen sopimuskausi on 1.10.2008 – 30.4.2011 eli 31 kuukautta.

Sopimuskauden palkkoja korottava vaikutus on 11,2 prosenttia. Alimpia taulukkopalkkoja korotetaan enemmän, palkkaluokkaa 1 korotetaan 14,3% ja alinta toimittajapalkaluokkaa 2a 13,7%.

Neuvotteluratkaisu sisältää kolme yleiskorotusta ja kaksi paikallista erää sekä kaksi alimpien taulukoiden euromääräistä korotusta

Pääluottamusmiesten edellytykset sopia asioista paikallisesti paranevat. Paikallisia eriä käytetään ensisijaisesti monitekemisen korvaamiseen.

VKL pitää sopimusta kalliina

Lehtiyritysten käyttöönottamien julkaisualustojen (lehti, netti, radio, televisio ym.) monipuolistuminen vaikuttaa toimitukselliseen työprosessiin ja tehtävien sisältöihin. Ensimmäinen yrityskohtainen erä, joka tulee maksuun helmikuussa 2009, on tarkoitettu ensisijaisesti edistämään tätä muutosprosessia. Erän käytöstä ja jakoperusteista neuvotellaan ja pyritään sopimaan paikallisesti. Tässä yhteydessä on paikallisesti käsiteltävä myös muutosprosessiin liittyviä muita kuin suoranaisia palkkavaikutuksia (resursointi, osaamisen kehittäminen, työnjohdolliset kysymykset jne.).

Viestinnän Keskusliiton neuvottelijat ovat tyytyväisiä, että neuvottelutulos voitiin saavuttaa neuvotellen, ilman työtaistelu-uhkaa ja valtakunnansovittelijan apua. Toisaalta palkkaratkaisu on lehtikustantajien taloudellisen toimintaympäristön tämänhetkiset näkymät huomioon ottaen kallis, VKL ilmoittaa.

“Voi vain toivoa, että kansantalouden ongelmat jäävät väliaikaisiksi. Pitkän sopimuskauden mukanaan tuoman vakauden ja yrityskohtaisten erien tukemien paikallisten neuvottelumenettelyiden uskotaan parantavan edellytyksiä vastata viestintäalaa koskeviin rakenteellisiin haasteisiin”, VKL toteaa.