Edellisen työehtosopimuksen voimassaolo päättyi tiistaina 30.9.2008. Suomen Journalistien Liitto on ilmoittanut, että sen liittohallitus kokoontuu torstaina ja liittovaltuusto perjantaina tarkastelemaan neuvottelutilannetta. Myös Viestinnän Keskusliiton työelämävaliokunta oli kutsuttu koolle perjantaiksi käsittelemään mahdollisesti syntyvää neuvottelutulosta.

Viestinnän Keskusliiton mukaan SJL:n käsitys alan yritysten palkanmaksukyvystä voimakkaasti heikenneessä taloudellisessa tilanteessa osoittautui kuitenkin epärealistiseksi. Lehtikustantajien tuotoista lähes 60 % muodostuu ilmoitustuotoista. Viestinnän Keskusliiton viimeisessä esityksessä 2,5-vuotiseksi sopimukseksi palkat olisivat silti nousseet sopimuskauden aikana keskimäärin 4,1 % vuodessa.

Viestinnän Keskusliiton neuvottelijat yrittivät löytää ratkaisua esittämällä myös yksivuotista sopimusta, jossa kertaerän avulla palkankorotusten kustannusvaikutus olisi noussut tätäkin korkeammaksi.

“Journalistien pääperustelu vaatimukselle muita aloja korkeammista palkankorotuksista on ollut lehtitalojen hyvä taloudellinen menestys vuosina 2006 ja 2007. Kertaerä olisi ollut juuri oikea tapa vastata tähän huutoon, vaarantamatta tulevaisuuden työpaikkoja”, toteaa työmarkkinajohtaja Johanna Varis Viestinnän Keskusliitosta.