Kauppalehti kertoo tänään, että Sulakkeen tilinpäätöstiedoista selviää, että Dynamoidin kauppahinnaksi muodostui 12,5 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksettiin Dynamoidin osakkeille suunnatulla osakeannilla. Lisäksi Sulakkeelle syntyi noin 200 000 euron verran kuluja kaupan toteuttamisesta. Kauppahinta oli Dynamoidin liikevaihtoon verrattuna 6,6-kertainen ja tulokseen 25-kertainen.

Markkina-arvo 292 miljoonaa

Osakeannin mukaan Dynamoidin osakkaat saivat 105 144 A-sarjan osaketta 118,88 euron kappalehinnalla.

Yrityksen osakkeita on noin 2,5 miljoonaa kappaletta, joten Sulake arvioi oman markkina-arvonsa noin 292 miljoonaan euroon.

Yhtiön oman selityksen mukaan suunnattujen osakkeiden hinta perustui vuoden 2006 taloudellisen tuloksen pohjalta tehtyyn ennusteeseen ja siitä johdettuun kassavirran nykyarvolaskelmaan sekä toteutuneen ja ennustetun liikevaihdon ja tuloksen pohjalta laskettuihin kertoimiin, joita verrattiin markkinoilta saataviin tunnuslukuihin.