Mainostajien Liitto selvitti elokuussa jäsenyritystensä markkinointiviestinnän ja kysynnän näkymiä tälle syksylle ja ensi vuodelle. Mainosbarometri 2009 -tutkimuksen mukaan mainostajat suhtautuvat luottavasti ensi vuoteen eivätkä aio karsia panostuksiaan. Vastaajista 43 prosenttia suunnittelee mainonnan lisäämistä ja kymmenen prosenttia vähentämistä eli muutosta kuvaavaksi saldoluvuksi muodostuu 33.

Lähde: Mainostajien Liitto
Lähde: Mainostajien Liitto

Medioista digitaalisen mainonnan eri muodot ovat kasvun kärjessä. Myös television ja osoitteellisen suoramainonnan näkymät ovat suotuisat, mutta sanomalehtimainontaa aiotaan supistaa. Yritykset luottavat oman alansa kysynnän kasvuun niin loppusyksynä kuin ensi vuonnakin. Mainonnan panostustaso aiotaan säilyttää pääosin suunnitelmien mukaisena myös loppuvuonna: vain teollisuusyrityksissä supistetaan budjetteja.

Yritysten luottamus kysynnän kasvuun jatkuu

“Ensi vuoden markkinointiviestinnän kasvuaikeet kuvastavat yritysten hyvää kuntoa. On todennäköistä, että tämän vuoden kasvulukemiin ei kuitenkaan päästä ensi vuonna”, arvelee Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Kaikilla toimialoilla saldoluvut ovat positiivisia. Voimakkaimmat kasvuaikeet ovat palvelualalla, jossa saldoluku on 55. Myös kauppa (29), teollisuus (23) ja monialayritykset (18) näkevät mahdollisuutensa myönteisinä.

Mainosbudjettiaan suurentavat vastaajat ilmoittivat kasvuksi keskimäärin noin 12 prosenttia. Budjettiinsa supistuksia suunnittelevat aikovat leikata 19 prosenttia.

Digimediat lisäpanostusten kohteena, myös television näkymät otolliset

Mainostajien Liiton jäsenyritykset arvioivat kuluvan vuoden panostuksiaan myös mediaryhmittäin ja muiden markkinointiviestinnän toimenpiteiden osalta. Suurimmat positiiviset saldoluvut saavat verkko- (saldo 72), mobiili- (66) ja sähköpostimainonta (49). Myös suoramainonta kokonaisuudessaan (33) ja erityisesti osoitteellinen suora (32), televisiomainonta (32) sekä tapahtumamarkkinointi (26) yltävät korkealle mainostajien mediasuunnitelmissa. Kasvavia panostuksia suunnitellaan myös myymälä- ja radiomainontaan sekä sähköisiin hakemistoihin. Sen sijaan sanomalehtimainonnan näkymät ovat ankeammat: kokonaissaldo tälle mediaryhmälle on <>19, kaupunki ja noutolehdille -29. “Verkkomediamainonnan markkinaosuus tulee kasvamaan merkittävästi vuonna 2009”, ennustaa Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Mainostajien Liiton elokuussa 2008 tekemään kyselyyn vastasi 142 liiton jäsenyritystä. Näiden yhteenlasketut mainosbudjetit olivat noin 320 miljoonaa euroa eli keskimäärin 2,3 miljoonaa euroa. Vastaajista teollisuutta edusti 30 prosenttia, kauppaa 29 prosenttia, palvelualoja 26 prosenttia ja moniala- tai muita yrityksiä 15 prosenttia. Tutkimuksen tulokset on painotettu mainosbudjeteilla. Barometrin saldoluku lasketaan vähentämällä panostuksiaan kasvattavien prosenttiluvusta panostuksiaan vähentävien osuus. Jos esimerkiksi 40 prosenttia vastaajista on vastannut lisäävänsä mainontaa, 50 prosenttia pitävänsä ennallaan ja 10 prosenttia vähentävänsä, saldoluku on 40–10 eli 30.