Neilimo on toiminut aiemmin mm. SOK:n pääjohtajana ja liiketaloustieteen professorina. YLEn hallituksen jäsenenä hän on toiminut tämän vuoden alusta.

YLEn hallituksen muut jäsenet ovat lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, Executive Advisor Jouni Backman, johtaja Gunvor Kronman,
Senior Partner Tuomo Raasio ja teatteriohjaaja Raija-Sinikka Rantala.

YLEn hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Yleisradio Oy:stä annetun lain mukaiset hallituksen tehtävät ovat valita ja vapauttaa yhtiön toimitusjohtaja, päättää seuraavan vuoden talousarviosta, kutsua koolle yhtiökokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat sekä antaa yhtiön toiminnasta vuosittain kertomus Viestintävirastolle. Lisäksi hallituksella on muita osakeyhtiölaista johtuvia tehtäviä.

YLEn hallituksen edellinen puheenjohtaja, Hannu Olkinuora jätti yhtiön hallituksen syyskuun puolivälissä siirtyessään Hufvudstadsbladetin päätoimittajaksi ja toimitusjohtajaksi.