Kunnallisvaaleissa valituksi tulleiden ehdokkaiden vaalirahoitusilmoituksia koskevat uudet säännökset on tarkoitus vahvistaa presidentin esittelyssä tulemaan voimaan 23.9.2008.

Vuoden 2008 kunnallisvaaleista lähtien ehdokkaan tulee eritellä
ilmoituksessa vaalikampanjansa kulut, kun aiemmin on riittänyt ilmoitus kokonaiskuluista. Lisäksi yksittäisen tuen arvoa ja sen antajan nimeä koskevan ilmoitusvelvollisuuden raja alennetaan kunnallisvaaleissa nykyisestä 1 700 eurosta 1 000 euroon.

Muutosten johdosta oikeusministeriö vahvistaa lähipäivinä uudet lomakkeet ja ohjeet vaalirahoitusilmoitusten tekemisestä kunnallisvaaleissa.