Valtioneuvosto päätti nimityksestä 11. syyskuuta.

Liikenne- ja viestintäministeriöön Taina Pieski siirtyy sosiaali- ja terveysministeriön viestintäpäällikön tehtävästä. Tätä ennen hän on työskennellyt vuosina 1998-2006 ympäristöministeriön viestintäpäällikkönä.

Liikenne- ja viestintäministeriön viestintäjohtaja johtaa yksikön päällikkönä ministeriön viestintää. Viestintäjohtaja vastaa ministeriön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä sekä verkkoviestinnästä. Hän on ministeriön johtoryhmien jäsen. Viestintäyksikön tehtäviin kuuluu myös sidosryhmätoiminta. Lisäksi viestintäjohtajan vastuualue käsittää viestintäasioiden yhteistyön valtioneuvoston ja ministeriön hallinnonalan kanssa