Rian Oy on viisi vuotta toiminut markkinatutkimusyritys, joka tekee tutkimuksia useille eri toimialoille, erityisesti medialle (ammatti- ja järjestölehdet sekä asiakaslehdet), lääkealalle, terveys – ja hyvinvointitoimialalle sekä järjestöille. Yrityksen perustajaosakkaat ovat Annika Fock ja Riitta Siikaranta.

Rian Oy:n uudet osakkaat Martinez, Eboreime ja Keinänen työskentelivät aiemmin Taloustutkimuksessa. He kehittivät ja toivat 2007 markkinoille täysin uudenlaisen tutkimuskokonaisuuden, jossa kartoitetaan suomalaisten arkea ja mediaa siihen kytkeytyneenä. Tutkimus sisältää sekä kohderyhmäanalyysin että mediasuunnittelun strategista suunnitteluaineistoa. Martinez, Eboreime ja Keinänen olivat myös Taloustutkimuksen Kansallista Mediatutkimusta toteuttaneen tiimin ydintä.