Toimistotyypeittäin mainos- ja mediatoimistojen tulevaisuudenodotukset ovat kääntyneet pessimistisiksi. Viestintä-, digi- ja designtoimistojen odotuksissa ovat muuttuneet vain hieman maltillisemmiksi.

”Yritysten asiakasrajapinta siirtyy yhä enemmän digitaaliseksi, ja tähän tarvitaan markkinointiviestinnän osaamista. MTL-Barometristä käy hyvin ilmi, että perinteisen mainonnan näkymien muuttuessa varovaisemmiksi panokset siirtyvät digimaailmaan, joka on toimistojen näkökulmasta paljon riippumattomampi suhdanteista”, kuvailee tuloksia MTL:n toimitusjohtaja Markus Leikola.

MTL-Barometrin kolmannen vuosineljänneksen tulosten perusteella markkinointiviestintäalan odotukset ovat muuttuneet pessimistisemmiksi alkuvuoteen verrattuna. Alan palveluyrityksistä 6 prosenttia odottaa suhdanteen paranevan, 44 prosenttia pysyvän ennallaan ja 50 prosenttia heikkenevän.

Markkinointiviestintäalan kasvuodotukset ovat hivenen maltillisempia kuin teollisuuden ja palvelujen odotukset Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) barometrissä.

Usko oman yrityksen kasvuun on toimialalla edelleen vahva. Seuraavan puolen vuoden aikana 43 prosenttia toimitusjohtajista uskoo oman toimiston myynnin kasvuun, 51 prosenttia odottaa myynnin pysyvän ennallaan ja vain kuusi prosenttia uskoo myynnin laskuun.

MTL-Barometrillä mitataan markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten käsitystä toimialan suhdannekehityksestä lähitulevaisuudessa. Tutkimus tehdään neljännesvuosittain. Toisen vuosineljänneksen kysely lähetettiin 352 yritykselle, joilta vastauksia saatiin 13.8. – 29.8­. välisenä aikana. Vastaajien määrä oli 116, joka edustaa noin puolta koko alan myyntikatteesta. Tulokset on painotettu yrityskoon mukaan.

MTL on markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten keskusjärjestö. Sen 121 jäsenyritystä koostuu mm. mainos-, media- ja viestintätoimistoista, joiden yhteenlaskettu myyntikate on yli 200 miljoonaa euroa ja henkilökunta yli 2000 henkeä.