KTM, VTK, Susanna Aaltonen, 38, on nimitetty Kemiran
maaliliiketoiminnasta vastaavan Tikkurilan viestintäjohtajaksi ja
johtoryhmän jäseneksi 1.10.2008 alkaen.

Aaltonen vastaa Tikkurilankonserniviestinnästä ja raportoi Kemiran maaliliiketoiminnasta vastaavalle Visa Pekkariselle.

Kemiran hallitus on päättänyt irrottaa Tikkurilan Kemirasta ja
listata yhtiön Helsingin pörssiin vuoden 2009 alkupuoliskolla. Kemira keskittyy jatkossa veteen sekä sellu- ja paperikemiaan.

Susanna Aaltonen on toiminut Kemira Oyj:ssä mediasuhteista,
pörssitiedottamisesta ja konsernijulkaisuista vastaavana
viestintäpäällikkönä. Tätä ennen hän on toiminut muun muassa
Skanskassa taloushallinnon ja viestinnän asiantuntija- ja
päällikkötehtävissä.

DKK Arja Schadewitz on nimitetty Tikkurila Oy:n talous- ja
pörssitiedottamisesta vastaavaksi johtajaksi samasta päivästä
lähtien. Hän raportoi Susanna Aaltoselle.

Arja Schadewitz on aikaisemmin toiminut Tikkurilan eli Kemiran
maaliliiketoiminta-alueen viestinnästä vastaavana
viestintäpäällikkönä.