Oulun yliopistoon sijoitettavassa tutkimuskeskuksessa tulee laajimmillaan työskentelemään 100-200 kotimaista ja kansainvälistä tutkijaa Oulun yliopiston, Nokian, VTT:n, Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja muiden tulevien projektiyhteistyökumppanien tutkimusryhmistä. Oulun kaupunki on keskeisesti mukana tutkimuskeskuksen perustamisessa.

Internet-tutkimuskeskuksen tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta sekä uusia edelläkävijäteknologioita ja tuote- ja toimintainnovaatioita kasvavalla internet-ja palveluliiketoimintavetoisella alalla. Tarkasteltavana tulevat olemaan esimerkiksi kaikkialla läsnä olevat internet-teknologiat, ihminen-internet-vuorovaikutus sekä uudet multimedian sovellukset ja kommunikointitavat.

Perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen painopisteet määritellään myöhemmin jäsenorganisaatioiden muodostamissa työryhmissä. Tutkimuskeskuksen toiminta alkaa vuoden 2009 aikana.

Toiminnalle tulee olemaan leimallista laaja monitieteisyys, avoimuus, globaalien tutkimusverkostojen hyödyntäminen, yhteisen testausinfrastruktuurin käyttö sekä verkostomainen ja tulostavoitteellinen toimintatapa.

Tutkimuskeskus sijoittuu Oulun yliopistoon itsenäisenä yksikkönä. Yliopiston valinta tutkimuskeskuksen sijoituspaikaksi perustuu tiedeyhteisön korkeaan osaamistasoon ja monitieteisyyteen, joka mahdollistaa internetin tutkimuksen niin tietoliikenne- ja tietotekniikan, ohjelmistotutkimuksen, taloustieteiden kuin humanististen tieteiden näkökulmasta.

Informaatioteknologia ja langaton viestintä on Oulun yliopiston yksi kolmesta painoalasta, jolla toimii lukuisia tutkimusryhmiä eri tieteenaloilta.

“Tutkimuskeskus ja sen toimintakonsepti vahvistavat perustutkimustamme ja keskeistä tavoitettamme kehittyä kansainvälisesti korkeatasoisena tiedeyliopistona. Se on valittu profiilimme suomalaisessa yliopistokentässä. Näin pystymme myös vaikuttamaan entistä paremmin toimintaympäristömme menestymiseen”, toteaa Oulun yliopiston rehtori Lauri Lajunen.

Oulun seudun toimijoiden pitkä innovaatiotausta ja maailman mittakaavassa riittävän osaamiskeskittymän syntyminen vaikutti keskeisesti siihen, että Nokia päätti lähteä mukaan perustamaan Internet-tutkimuskeskusta. Nokia on muiden tasavertaisten partnereiden tapaan mukana tutkimuskeskuksen ideoinnissa, perusrahoituksessa ja erityisesti projekteissa, joiden tarpeesta riippuen myös Nokia sijoittaa henkilöstöään tutkimuskeskuksen tiloihin. Nokialla on Oulussa jo nyt merkittävä oma T&K-keskittymä.

“Oulun Internet-tutkimuskeskus on merkittävä uusi avaus Nokialle tärkeällä liiketoiminta-alueella, joka vahvistaa kilpailukykyä, luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edesauttaa uuden yhteistyöympäristön jalkauttamisessa”, sanoo Nokian teknologia- ja kauppapolitiikasta vastaava johtaja Erkki Ormala.

VTT kehittää tutkimuskeskuksessa yhteistyössä muiden osapuolten kanssa mobiilin internetin teknologia- ja liiketoimintaosaamista. Tutkimusta tukee VTT:n ja Oulun yliopiston välinen mobiilin tietoliikenteen liiketoimintaosaamisen yhteisprofessuuri.

“Lisäämme tutkijoiden vuorovaikutusta yhdistämällä eri osapuolten tutkimusryhmiä ja tuemme tutkijayrittäjyyttä. Tutkimustyössä kokeillaan uusia konsepteja, joissa yhdistyvät uusi teknologia, liiketoimintaosaaminen, helppokäyttöisyys ja tietoturva”, ennakoi teknologiajohtaja Jussi Paakkari VTT:stä.

Oulun kaupunki osallistuu tutkimuskeskuksen käynnistämiseen ja sen hankkeiden rahoittamiseen voimassaolevan 2007-2013 EU-ohjelmakautta koskevan rahoitussopimuksen mukaisesti. Lisäksi Oulun kaupunki on mukana rakentamassa yhdessä muiden toimijoiden kanssa keskuksen testausympäristöinfraa ja tuo toimintaan mukaan kaupungin omat aihepiiriin liittyvät kehittämishankkeet sekä mahdollisesti myös projektihenkilöstöä.

“Internetin tutkimuskeskus on merkittävä konkreettinen avaus oululaisen langattoman teknologian tutkimuksen ja liiketoiminnan uudistumisessa. Itse odotan yhteistyömallilta erityisesti sitä, että keskus pystyy tulevaisuudessa entistä paremmin tukemaan maailman huippua olevan perus- ja soveltavan tutkimuksen kaupallistamista”, sanoo Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen.

Oulun seudun ammattikorkeakoulu tuo mukanaan pitkäaikaista poikkitieteellistä internet-teknologian, sisällöntuotannon sekä soveltavan tutkimuksen osaamista.

“Ammattikorkeakoulu tuottaa yhteistyössä muiden tutkijoiden kanssa uutta tietoa, jota se voi nopeasti integroida koulutukseen. Tutkimuskeskus tarjoaa ammattikorkeakoululle mahdollisuuden toimia aktiivisessa ja suorassa kontaktissa alueen yritysten ja muiden tutkijoiden kanssa”, toteaa rehtori Lauri Lantto.