Myös internetin käyttäjien kokonaismäärä on kasvanut. Tutkimukseen vastanneista 83 prosenttia oli käyttänyt internetiä johonkin tarkoitukseen viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana. Vuonna 2007 osuus oli 79 prosenttia.

Verkkolehtien lukeminen on viidenneksi suosituin internetin käyttötarkoitus. Sen edellä ovat vain sähköpostin käyttö, tiedonhaku tavaroista ja palveluista, pankkiasiointi ja matka- ja majoituspalvelujen selailu.

Internetin käyttäjän ikä ei juurikaan vaikuta verkkolehtien lukemiseen. Hieman muita enemmän verkkolehtiä seuraavat 30–49-vuotiaat.

Selainpohjaisia uutispalveluja, esimerkiksi RSS-syötteitä, käytti 23 prosenttia netin käyttäjistä. Jonkin verkkojulkaisun tai uutispalvelun vakituisia tilaajia oli 14 prosenttia.

Valtaosa Suomen sanomalehdistä toimii myös verkossa. Sanomalehtien Liiton selvityksen mukaan 164 sanomalehteä julkaisi vuoden 2008 alussa sisältöään myös verkossa. Lehdistä 60 ilmestyi verkossa näköislehtenä eli paperilehden digitaalisena kopiona.