Suomalaisista miehistä alle 30 prosenttia vierailee keskustelupalstoilla ostopäätöstä pohtiessaan, kun
naisten vastaava luku on alle 20 prosenttia, todetaan viestintätoimisto Text 100:n selvityksessä. Hintavertailusivuja
käyttää miehistä 55 prosenttia ja naisista 40 prosenttia.

“Facebookin ja blogien painoarvo osoittautui todella vähäiseksi verrattuna niiden esiintymiseen mediassa”, sanoo Suomen Text 100 Conexion viestintäkonsultti Kimmo Kuokka.

Pohjoismaissa sosiaalisia medioita käytetään eniten Suomessa. Kaiken kaikkiaan jopa 78 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi käyttäneensä sosiaalisia medioita. Erot eri Pohjoismaiden välillä olivat kuitenkin pienet. Vähiten sosiaalisia medioita käytetään Tanskassa, jossa niitä ilmoitti käyttävänsä vain 68 prosenttia vastaajista.

“Hintatieto vaikuttaa olevan useille kuluttajille ratkaisevin tekijä
ostopäätöstä tehtäessä. Esimerkiksi teknisten laitteiden hintoja ja
ostopaikkoja etsitään usein MBnetin hintaseurantasivustolta”, Kuokka kertoo.