Larsson on aikaisemmin toiminut Kuopion Kaupunkilehden toimituspäällikkönä. Toimittajaksi on nimitetty Mikko Lundell. Hän työskenteli vuosina 2005-2008 tuottajana kaupunkilehti Ilta-Uusimaassa Porvoossa.

Tarja Kestiö on nimitetty sivunvalmistukseen. Aikaisemmin hän on työskennellyt Jokilaaksojen Kustannus Oy:ssä sivunvalmistajana. Minna Hönninen on nimitetty sivunvalmistukseen. Hän ollut töissä viimeksi Keskisuomalaisessa.

Yhtiön myyntijohtajaksi on nimitetty Paula Tuisku. Aikaisemmin hän on ollut ammattikirjallisuutta ja valmennuksia tuottavan WSOYpro:n palveluksessa. Kaupunkilehden taustalta löytyvät Suomen Lehtiyhtymä ja Millikustannus.