Yksi Pohjois-Euroopan suurimmista pintakäsittelypalveluihin
erikoistuneista yrityksistä FSP Finnish Steel Painting Oy on valinnut Viisikko-Communica Communications VCA Oy:n viestintätoimistokseen.

Vuonna 1964 perustettu, Sipoon Söderkullassa sijaitseva
FSP myy pintakäsittelypalveluitaan muun muassa metalli- ja telakka-alalla yli 30 toimipisteessään ympäri Suomen. Lisäksi tytäryhtiöt sijaitsevat Venäjällä ja Virossa.

Selvitysten mukaan FSP:n perusviestien ymmärrettävyys on ollut
puutteellista. Tämä tarjoaa FSP:lle sekä viestinnällisiä että
toiminnallisia mahdollisuuksia. Ympäristövastuun korostuminen
hankintapäätöksissä on tuonut mukanaan haasteen uudistaa yrityskuvaa sekä viestinnän että mainonnan keinoin.

“Markkinointi ja viestintä tulevat FSP Finnish Steel Painting Oy:lle yhä tärkeämmäksi. Painopistealueeksi on valittu tunnettuuden nosto sekä nykyisissä että potentiaalisissa asiakkaissa. Alkuvaiheessa keinoina ovat graafisen ilmeen uudistaminen, mediasuhteiden luominen ja asiakaslehden tuottaminen. Viestinnän kumppaniksi VCA valittiin toimialaosaamisen ja näkemyksellisyyden perusteella”, sanoo FSP Finnish Steel Painting Oy:n kehityspäällikkö Sanna Leino.