Jukka Muukkonen
Jukka Muukkonen
Marja Keranen
Marja Keranen

Teknologiateollisuuden ja asiantuntijaorganisaatioiden viestintään keskittyneessä viestintätoimisto Meditassa on nimitetty VTM Jukka Muukkonen viestintäkonsultiksi Helsingin toimistoon.

Liisa Tanninen
Liisa Tanninen
Pekka Sell
Pekka Sell

AD Pekka Sell on nimitetty verkkoviestinnän ja painotuotteiden graafiseksi suunnittelijaksi sekä FM Liisa Tanninen toimittaja-tiedottajaksi Jyväskylän toimistoon.

Helsingin toimistosta vastaa FM, viestintäkonsultti, partner Marja Keränen.