Keskustelujen tavoitteena on selvittää, millaisilla
toimintakäytänteillä, tiedotustoiminnalla, muilla toimilla ja eri osapuoltenvälisellä yhteistyöllä voitaisiin parantaa suojattujen aineistojen verkkojakelun edellytyksiä. Keskusteluissa arvioidaan vaihtoehtoisia toimia sähköisen sisältökaupan edistämiseksi Suomessa.

Luovia aloja edustava ja piratismivalvontaa tekevä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry ottaa myönteisesti vastaan ministerin ilmoituksen. “Monissa EU-maissa oikeudenhaltijoiden ja internet-operaattoreiden väliset
keskustelut toimenpiteistä, joilla pyritään puuttumaan kulttuurisisältöjen luvattomaan jakamiseen tietoverkoissa, ovat jo pitkällä ja hankkeille on saatu valtiovallan tuki. On hyvä, että keskustelut käynnistetään nyt Suomessakin. Asialla on kiire”, toteaa toiminnanjohtaja Antti Kotilainen.

Suomi on musiikkikaupan kehitysmaa

Myös Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry:n toiminnanjohtaja Arto Alaspää on tyytyväinen päätökseen: “Digitaalinen musiikinmyynti on Suomessa selvästi alle Euroopan keskiarvon, vain n. 5 % musiikkikaupasta kuluttajille. Olemme sähköisen kaupan alikehitysmaa ja maailman vertailussa
pahasti jälkijunassa, vaikka meillä on korkea laajakaistapenetraatio ja vahvoja toimijoita sähköisen musiikin tarjoajina. Tähän on osaltaan ollut vaikuttamassa musiikin luvaton verkkojakaminen.”

Alaspää odottaa työryhmältä konkreettisia tuloksia pelastamaan luovan työn, sisältöliiketoiminnan ja niiden työpaikkojen tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa.