Eri medioiden välillä on kuitenkin suuria eroja. Aikakauslehtimainonnan ennustetaan laskevan vuoden aikana Hollannissa 0,3 %, mutta kasvavan Belgiassa 8 %, Tshekissä 2 % ja Unkarissa 2 %. Venäjällä mainonnan painetuissa tuotteissa arvioidaan nousevan 21 %.

Talouskasvu useimmissa konsernin toimintamaissa on hidastunut. Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Suomessa 2,7 %, Hollannissa 2,0 % ja Belgiassa 1,7 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 2,3 %, Tshekissä 4,7 % ja Venäjällä 7,1 %. Heikentyneen talouskasvun ja nopeutuneen inflaation seurauksena SanomaWSOY on tehostanut säästötoimiaan kaikissa liiketoiminnoissaan.

SanomaWSOY:n osavuosikatsaus 30.7.2008